Page 528

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Lathund – Separationsavstånd Kabel Klass Förläggning Enfaskretsar max 20A 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >76 Strömfaktor (P) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Min separation mm (S) Kategori 5e/6 b Plastkanal 100 20 40 60 80 100 200 300 400 500 600 Oskärmat Trådstege 75 15 30 45 60 75 150 225 300 375 400 Perforerad kabelränna 50 10 20 30 40 50 100 150 200 250 300 Stängd kabelränna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kategori 5e/6/6A c Plastkanal 50 10 20 30 40 50 100 150 200 250 300 Skärmat Trådstege 38 8 15 23 30 38 76 114 152 190 228 Perforerad kabelränna 25 5 10 15 20 25 50 75 100 125 150 Stängd kabelränna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kategori 7/7A d Plastkanal 10 2 4 6 8 10 20 30 40 50 60 Skärmat Trådstege 8 2 3 5 6 8 16 24 32 40 48 Perforerad kabelränna 5 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Stängd kabelränna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 105


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above