Page 529

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Summering Det är idag svårt att veta om kabelsystemet följer EMC kraven då det inte finns något generellt verifierings sätt. Det enda vi med säkerhet vet, är att nya applikationer kommer kräva högre bandbredd och därför bra EMC egenskaper. Ur EMC synvinkel är skärmade kabelsystem bättre än oskärmade, förutsatt att installation och jordning utförts korrekt. En skärmad kabel har 100 till 1000ggr större immunitet mot elektriska fält än en oskärmad kabel. Minskad näröverhörning med skärmad kabel. Tidskrävande mätning av Alien crosstalk* är inte nödvändig med skärmad kabel. Är däremot att rekomenderas vid oskärmad installation C6A. Minst 1% eller 5 länkar (1 störd länk i en bunt om 24 kablar) skall mätas som störande länkar. Klart förbättrat störningsskydd vid alla frekvenser, speciellt över 30MHz, där balanserade UTP kablar börjar få problem. Kraftigt ökad Shannon kapacitet** för kommande applikationer. * Signalstörningarna från ett par i den ena kabeln kan påverka ett par i den andra kabeln på ett oförutsägbart sätt. ** Ett kalkylerat värde på det maximala teoretiska värdet av felfri data som kan sändas över en analog kommunikationskanal i en specifierad bandbredd och kraftskala i närvaro av en känd störning. 106 527


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above