Page 530

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Verifiering och testning av TCS system Denna beskrivning definerar inte vilken testmetod som skall användas utan enbart de krav på verifieringar som ställs för TCS system. Samtliga testmetoder följer SS-EN 50346. Testparametrar utöver dessa krav skall defineras för det specifika projektet innan det påbörjas. TCS kabelsystem följer och överträffar SS-EN 50173-1 gällande Permanent Länk och Kanal Länk krav. Samtliga installerade noder skall verifieras och dokumenteras enligt nedan: Fluke, DTX 1800 eller likvärdigt instrument. 1. Innan verifiering och test startar skall instrument kalibreras och batterierna laddas upp fullt. 2. För verifiering kan Permanent Länk- eller Kanal Länk-mätning göras enligt nedan angivna förslag: • Permanent Länk – punkt till punkt förbindelse. Fluke-instrument – använd permanent Länk-adapter. • Kanal Länk – punkt till punkt förbindelse inklusive kablage. Fluke-instrument – använd Permanent Länk-adapter samt TCS kablage. • Kanal Länk, inklusive vidareföringspunkt (CP). Fluke-instrument – använd länkadapter samt TCS kablage. 3. Vidareföringspunkt (CP) kan inmätas enligt följande: A. Verifiera den installerade länken (PL) därefter en individuell mätning av vidareföringskablaget (nedföringsstavar) B. Verifiera länk inklusive (CP) typ (nedföringsstav). Denna typ av mätning bör utföras som en kanalmätning. Då nedföringsstaven flyttas skall ny mätning genomföras och dokumenteras. Punkt 3A mätning skall användas då ej prefabricerade produkter används. 528 107


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above