Page 531

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data EMC Förhållandet mellan apparater och komponenter så att det ej förorsakar elektromagnetiska störningar till närliggande apparater och komponenter i sin omgivning. EMC står för elektromagnetisk kompabilitet och går förenklat ut på att olika elektriska produkter skall kunna arbeta utan att störa varandra. Man tar ej hänsyn till levande materia. EMC består av 2 huvudgrupper: Immunitet – instrålning från annan utrustning Emmission – utstrålning in till annan utrustning 1996 blev det en lag inom EU, till skillnad mot en standard som enbart är rådgivande. CENELEC är organisationen för EMC direktiven inom Europa, och där ingår även standarderna för kabelsystem. Se schematisk bild på arbetsgrupperna på nästa sida. Vilka typer av utrustning måste uppfylla EMC direktivet? Alla elektriska och elektroniska apparater (med några få undantag) måste uppfylla EMC direktivet. Kabelsystem (kablar & komponenter) är passiva produkter och behöver inte följa direktivet före installation. Men då kabelsystemet blir en bärare av signal från en elektronisk komponent måste kabelsystemet klara in- och utstrålningskraven i direktivet. EMC kvaliten på ett nätverk är helt beroende av vilken utrustning som kopplas in i ändarna och man kan därför inte generellt godkänna olika systemlösningar. Regeln säger dock att ett riktigt skärmat och jordat kabelsystem har bättre förutsättningar att klara fler antal produkter än ett oskärmat kabelsystem. Oskärmat vs skärmat kabelsystem Det finns ingen regel utan undantag och samma gäller här. Generellt kan man dock säga följande: • Välbalanserade kablar C6 eller högre är immuna mot elektromagnetiska störningar upp till 30MHz. En skärmad kabel är nödvändig för att undvika elektromagnetiska störningar vid högre frekvenser. Det kommer att bli mer kritiskt med nästa generations applikationer. • UTP kräver perfekt balanserad utrustning. Dock har man lite erfarenhet av GigaBit Ethernet applikationer som signalerar på samtliga par, då det gäller instrålningen. • STP kräver perfekt jordning och skärmning. Dock tar skärmen enbart bort de elektriska fälten och inte de magnetiska. • TCS rekommenderar alltid skärmat vid nybyggnation. • Kraven på elsystem vid nybyggnation samt ombyggnation har skärpts till att gälla enbart 5 ledarsystem samt potentialjordning av lokalen (byggnaden). Detta minimerar risken för potentialjordsströmmar i skärmen som kan uppkomma i byggnader med 4-ledarsystem och dålig potentialjordning. • Skärmade kabelsystem kräver att skärmning och jordning utförs korrekt. Skärmen måste även vara obruten från punkt A till punkt B inklusive patchkablagen. 108 529


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above