Page 532

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Cenetec EMC and Cables SS-EN 61000-6-3 Emission Generic Standard SS-EN 61000-6-1 Immunity Generic Standard SS-EN 55022 Product standard IT Equipment SS-EN 55024 Product standard IT Equipment SS-EN 50173-1 Generic Cabling Standard Vilka har ansvaret för att EMC kvaliten är god i kabelsystemet? För aktiv utrustning (elektrisk/elektronisk) är det lättare att säga. Där är tillverkaren av produkten ansvarig för att direktivet följs. Produkten märks då med ett CE märke. När det gäller kabelsystem som ”läcker” så vilar det direkta ansvaret på ägaren av kabelsystemet. Nätägaren är nämligen den enda som kan ansvara för att kombinationen aktiv utrustning och passivt kabelsystem passar ihop. När denna upplysning lämnas brukar ofta nätägaren välja ett skärmat alternativ framför oskärmat. Men indirekt finns det flera orsaker som kan påverka valet av ett ”bra” kabelsystem. Konsulten har det indirekta ansvaret att välja utrustning som passar ihop med varandra. Installatören är skyldig att installera kabelsystemet enligt tillverkarens instruktioner. Dagens problem; EMC verifiering av kabelsystem! 1. Man kan idag inte utföra denna testning generellt. Oftast vet man inte vilken utrustning som skall kopplas till nätet. Dessutom brukar man räkna med att byta utrustning ett antal ggr under kabelsystemets livstid. 2. Idag finns inte något standardiserat testinstrument. 3. Vi har heller ingen specifik transmissionsbelastning att mäta efter. På aktiv utrustning finns dock gränsen 30MHz allt över denna gräns skall klara EMC direktivet och utrustas med ett CE märke. 530 109


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above