Page 533

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data 15-års Systemgaranti TCS TCS C6 250MHz och TCS C6A 500MHz ELKO AB erbjuder 15-årig produkt garanti från inköpsdatum och 15-årig system (funktion) garanti från installationsdatum. Garantin baseras på numret SS-EN 50173-1-serien. Systemgarantins giltighet förutsätter att installationen är utförd av oss certifierad personal samt att anläggningen verifierats och är godkänd av ELKO AB. Garantin gäller för samtliga TCS produkter levererade av auktoriserad distributör och verifierad för att klara kraven C6, C6A. Systemgarantin kräver även verifierad dokumentation från ELKO AB. Anspråk på garantin är möjlig för : • Produktgaranti: Ersättning av felande produkt. • Systemgaranti: Ersättning av felande produkt samt tillhörande installation. Om problem uppstår skall följande procedur följas: 1. Informera om problemen skriftligt till ELKO AB. 2. Innan något anspråk kan göras, måste installatören testa installationen enligt överenskommelse med ELKO AB. Utfallet av testerna skall skickas till ELKO AB för utvärdering. 3. ELKO AB skriver en bekräftelse om det visar sig att installationen är felaktig när steg 1 och 2 har genomförts. 4. Den felande installationen (produkten vid produktgaranti) kommer att ersättas enligt avtal med ELKO AB. Följdskador, exempelvis datanedgång eller förlorad tillverkningstid, täcks inte av garantin. Om installationen visar sig vara intakt vid en eventuell felanmälan, kommer kostnader för uppmätning av installationen att debiteras er. Om fel i installationen uppkommit pga. extremt handhavande som ligger utanför vår kontroll samt om drifts- och underhålls instruktionen inte har följts, kan detta påverka vår bedömning för en eventuell ersättning. 110 531


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above