Page 534

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data Ordlista 10BASE-F – Klassifikation på standarder för fiberoptisk Ethernet 10BASE-T – Ethernet nätverk baserat på tvistade par 10BASE2 – En Ethernetstandard på RG58 tunn koaxialkabel 10BASE5 – Ethernet standarden definierad av DEC, XEROX och Intel med den gula koaxialkbeln 2B+D – ISDN med två 64kbps B kanaler och en 16kbps D kanal 3P – Ett testlaboratorium som utför certifieringar ANSI – American National Standards Institute ATM – Asynchronos Transfer Mode, en högfrekvent bandbreddsstandard AUI – Kabeln mellan transceivern och nätverkskortet AWG – American Wire Gauge B Kanal – En 64 Kbps ISDN kanal som bär digital data Backbone – Stamkablage, sammanbinder flera spridningsnät Balanced – En typ av linje där båda trådarna är elektriskt likvärda Balun – BALanced/Unbalanced, impedansutjämnare mellan tvistade par och koaxialkabel Bandbredd – Överföringskapacitet mäts i Hertz BIOS – Basic Input/Output system Bit – Datorns språk, ettor och nollor Bps – Bits per sekund Brygga – Bridge, Sammanbinder LANnät Byte – En grupp om åtta bitar CEN/CENELEC – Comité Europeen de Normalisation/Comité Europeen de Normalisation Electrotechnique Connector – En hårdvara som håller två ledningar tillsammans, så de ger elektrisk kontakt Consolidation point – Vidareföringspunkt, se zonekablage CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, en LAN Access metod med kollisionsdetektion dB – Decibel, en mätning av signalstyrkan Delta – Ett testlaboratorium som utför certifieringar DOS – Disk Operating System EIA – Electronic Industries Standard EIA/TIA-568 – En installationsstandard EMC – Elektromagnetisk kompabilitet Ethernet – En nätverksstandard från Xerox, förbättrad av DEC och Intel EtherTalk – Ett Ethernet protocol för Apple datorer ETSI – European Telecommunications Standard Institute Fast Ethernet – Alla 100Mbps Ethernet baserade nätverk FDDI – Fiber Distributed Data Interface FOIRL – Fiber Optic Inter Repeater Link, en standard som definierar en fiberoptisk länk FSTP – Foiled Shielded Twisted Pair FTP – File Transfer Protocol FTTH – Fiber To The Home Full Duplex – Samtidig 2-vägs transmission i båda riktningarna GHMB – Ett testlaboratorium som utför certifieringar Gateway – Kommunikationssluss mellan olika protokoll Hub – Förstärkare, se repeater I/O – Input/Output 532 111


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above