Page 535

266394 Elboken 2017 ePDF

Elsäkerhet – Tele Data IEC – International Electrotechnical Commission IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE 802.3 – IEEE standard för Ethernet, och använder CSMA/CD på en bustopology IEEE 802.5 – IEEE standard som använder token ring passning som access metod IPX – Ett kommunikationsprotokoll i Novell net Ware ISDN – Integrated Services Digital Network, digital överföring via telefonlinjer ISO – International Standard Organisation JPEG – Joint Photographic Experts Group Jumper – Ett kablage eller korskopplingstråd Kategori – Ett uttag, kabel eller modularpanel klarar en viss kategori, definerad i standarden SS-EN 50173 KB – KiloBytes Kbps – Kilobits per sekund LAN – Lokal Area Network Laptop – En bärbar dator LED – Light Emitting Diode, konverterar elektriska signaler till ljussignaler Länk – Link, från korskoppling till Uttag, definierad i normen SS EN 50173-1 MAN – Metropolitan Area Network MAU – Multistation Acces unit, för Token Ring nät MB – Megabyte Mb/s – Megabits per sekund, överföringshastigheten Mbps – Millioner bits per sekund MHz – Megahertz, Bandbredd Modem – MOdulator, DEModulator gör att data kan sända och ta emot via telefonlinjer Moduluppbyggt – En design metod som kan ändras med hjälp av olika moduler OSI – Open Systems Interconnection. Data och kommunikationsprotokoll i ett datanät som bygger på 7 olika skikt. Nivå 7 Applikations skikt Nivå 6 Presentations skikt Nivå 5 Sessions skikt NIvå 4 Gränssnitts skikt Nivå 3 Nät skikt. Routrar. Nivå 2 Länk skikt. Bryggor. Nivå 1 Fysiskt skikt. Kabel, uttag och repeater. PABX – Private Automatic Bransch Exchange, en privatägd telefonväxel Patch kabel – Korskopplingskabel, modularkablage Patch panel – Korskopplingspanel, modularpanel PiMF kabel – Pairs in Metal Foil Postscript – Utvecklad av Adobe för att hantera text och bilder samt placeringen på papper Propagation delay – Tiden det tar för en signal att gå från en punkt till en annan Protocol analyzer – Ett mätinstrument för att analysera kommunikationsprotokoll och testa nätverket Repeater – Förstärkare Ringnät – Ex. Token ring passning är ett logiskt ringnät, men är uppbyggt som ett fysiskt stjärnnät RIP – Routing information protocol, användes av routers för att utbyta routinginformation Router – Sammanbinder WAN-nät Spridningsnät – Horisontalkablage, sammanbinder våningens uttag till ett korskopplingsskåp 112 533


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above