Page 57

266394 Elboken 2017 ePDF

Brandhämmande och halogenfritt material Plasten i ELKOs apparatdosor är miljövänlig och klarar upp till 850°C i glödtrådsprov, vilket är kravet i standarden IEC 60670-1. • Halogenfritt: Det nya plastmaterialet är halogenfritt och utvecklar vattenånga vid upphettning eller brand. Vattenångan kyler materialet och medverkar till den höga tåligheten mot värme. • Miljövänligt: ELKOs apparatdosor är tillverkade efter stränga krav på miljövänligt materialval. Märkning av produkt och emballage säkrar enkel sortering och återvinning. Väljer du ELKOs apparatdosor vet du att säkerhet och miljö blir en viktig Vid användning av skivfästen blir montaget rätt enligt EI30 och EI60. Brandklassade väggar ELKOs apparatdosor är godkända för installationer i brandklassade väggar enligt EI30 och EI60 och i tak upp till EI60. Inga extra tillbehör behövs eftersom fästena gör det möjligt att isolera bakom dosorna. Helisolerade och brandklassade väggar skall vara utförda med enkel (EI30) eller dubbel (EI60) gipsskivor på båda sidor av reglarna. Minsta regeltjocklek är 70mm. Där dosor är monterade mellan reglarna skall det isoleras i hela utrymmet med godkänt isolermaterel (tjocklek minst 70mm, densitet min. 28 kg/m3, med ett övermått på 5–10mm). Dosor som monteras i brandklassade regelväggar som inte ska helisoleras, kräver brandklassade dosor. I höjdled ska isoleringen täcka dosorna med minst 300mm. Isoleringen avgränsas med horisontella kottlingar mellan reglarna. del i din installation. I både isolerade och icke isolerade väggar skall ELKOs apparat dosor monteras med skivfästen 70mm (14 203 29), 95mm (14 203 30), 120mm (14 203 31) eller regelfäste (14 203 33). Godkänd av SINTEF Det är mycket viktigt att håltagningen blir riktigt utförd med de mått som gäller för respektive dosa. Apparatdosor 74mm, kopplingsdosor 84mm och takdosor 86mm. Det är inte tillåtet att efterbearbeta hålet med kniv eller såg för att utvidga hålet. Detta är för att förhindra brandspridning genom luftspalten mellan väggskiva och dosa. Om hålet blivit för stort är det inte tillåtet att täta med tätningsmassa. Hela skivan måste bytas. Det måste alltid monteras en produkt ex. strömställare i branddosan vid färdigställandet. Detta för att tätningsmassan skall ha något att lägga sig emot. Dokumentation såsom bruksanvisning, SINTEF godkännande och Efectis Nederländernas testrapport finns tillgänglig på www.elko.se.


266394 Elboken 2017 ePDF
To see the actual publication please follow the link above