Page 12

Jasopels GR

ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΜΙΝΚ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΜΙΝΚ Τα υπόστεγα αποτελούν βασικό τμήμα των εγκαταστάσεων πα- ραγωγής ενός εκτροφείου μινκ. Για αυτόν το λόγο, οι κύριες αρχές της φιλοσοφίας της Jasopels είναι οι εξής: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στα υπόστεγα. Αποδοτικά και με χαμηλό κόστος. Με εξοπλισμό που να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα ζώα. Γιατί οι καλές συνθήκες διαβί- ωσης των ζώων διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα δερμάτων και, κατ' επέκταση, υψηλότερο εισόδημα. Το ξύλο είναι πλανισμένο και άριστης ποιότητας. Όλες οι δοκοί στέγης για αίθουσες 2, 4 και 6 σειρών παρέχονται σε δέ- ματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ιδιοκατασκευής (DIY). 1 Όλες οι δοκοί στέγης φέρουν στηρίγματα για φωλιές, προ- συναρμολογημένα στο εργοστάσιο 2 Οι διαστάσεις όλων των δοκών στέγης υπολο- γίζονται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα EC-DK. Όλες οι δοκοί παραδίδο- νται με διαστάσεις ΤΟΥΛΑ- ΧΙΣΤΟΝ 45 mm x 95 mm – για να μπο- ρούν να χρησιμο- ποιούνται τόσο ως κολώνες και αντη- ρίδες όσο και ως δοκοί στέγης. 3 12 | www.jasopels.com Όλες οι καινοτομίες της Jasopels επικεντρώνονται στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και η βελτιστοποίηση των εργασιών σε ένα εκτροφείο μινκ, είτε πρόκειται για τα υπόστεγα και τον εξοπλισμό είτε για τα μηχανήματα και τα είδη εκτροφείου. Γι' αυτό, όλοι οι διάδρομοι κυκλοφορίας στα υπόστεγα που κατα- σκευάζονται από την Jasopels έχουν πλάτος 140 cm. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΚΩΝ ΣΤΕΓΗΣ Επιπλέον, η Jasopels μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να σας προμηθεύσει με δοκούς ειδικών διαστάσεων, σε περίπτω- ση που χρειάζεται να επεκτείνετε το υπόστεγο ή χρει- άζεστε ειδικά σχεδιασμένες δοκούς. Δεν σας επι- βαρύνουμε με πρόσθετες χρεώσεις για τη μέτρηση των δοκών. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 140 CM 1 2 3


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above