Page 29

Jasopels GR

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΔΟΡΑΣ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYDVESTJYDSK PELSCENTER ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 29 Την ερχόμενη σεζόν, η συνεταιριστική εταιρεία επεξεργασίας δερμάτων Sydvestjysk Pelscenter στο Varde της Δανίας προβλέπει ότι θα επεξεργαστεί 900.000 μινκ και στο πλαίσιο αυτό θα δώσει βαρύτητα στην ενίσχυση της συνεργασίας του με την Jasopels. Η συνεταιριστική εταιρεία Sydvestjysk Pelscenter δραστηριοποιείται με τεράστια επιτυχία από την έναρξη της λειτουργίας της, το 2013. Τη φετι- νή σεζόν έχει επεξεργαστεί ήδη περίπου 600.000 μινκ ενώ, την επόμενη σεζόν, ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει ακόμα και τις 900.000 μινκ. – Την επόμενη σεζόν, υπολογίζεται ότι θα γδέρνουμε περίπου 35.000 μινκ σε ημερήσια βάση. Από αυτά, γύρω στα 7.800 θα μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ τα υπόλοιπα θα καταψύχονται – λέει ο Christian Winther, Διευθυντής της Sydvestjysk Pelscenter. Η επιχείρηση επεξεργασίας δερμάτων στεγάζεται στις εγκαταστά- σεις ενός πρώην γαλακτοκομείου, στα προάστια της πόλης Varde, συνο- λική επιφάνειας 10.000 m2. – Οι συνθήκες εργασίας είναι ιδανικές. Διαθέτουμε μεγάλη χωρη- τικότητα αποθηκευτικών χώρων και είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι από πλευράς εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πλεονεκτήματα αυτά μας επι- τρέπουν να ελαχιστοποιούμε προβλήματα που σχετίζονται π.χ. με τη διαδικασία ανεφοδιασμού. Έτσι είμαστε σε θέση να συνδυάζουμε την αποτελεσματικότητα με την υψηλή ποιότητα, προσθέτει ο Christian Winther. Η Jasopels ως κύριος προμηθευτής Μετά το άνοιγμα των εγκαταστάσεων το 2013, η Jasopels έγινε ο κύριος προμηθευτής μηχανημάτων και εξοπλισμού της επιχείρησης. Την επερ- χόμενη σεζόν ο προμηθευόμενος εξοπλισμός αναμένεται ότι θα περι- λαμβάνει, μεταξύ άλλων, 11 γραμμές εκδοράς, 5 ντρομ πτωμάτων, 5 γραμμές απολίπωσης, 5 ντρομ επεξεργασίας εσωτερικής πλευράς δερ- μάτων, 250 καρότσια Maxi με καλούπια Easy Off, 6-8 γραμμές τεντώμα- τος και 2 μηχανές καθαρισμού δερμάτων. – Συνεργαζόμαστε σε συνεχή βάση με την Jasopels, στοχεύο- ντας στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας διαδικα- σίας. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις επισταμένες γνώσεις που έχει η Jasopels για τα μηχανήματά της σε συνδυασμό με τη δική μας σημαντι- κή εμπειρία στον τομέα της παραγωγής. Χάρη σε αυτήν τη σύμπραξη, είμαστε σε θέση να εξελίσσουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων μας, δηλώνει ο Christian Winther. Ένα από τα πλεονεκτήματα που αποφέρει μια τόσο στενή συνεργα- σία είναι η δυνατότητα επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. – Είναι κάπως σαν την ιστιοπλοΐα. Εάν αλλάξουμε κάτι, βλέπουμε αποτέ- λεσμα αμέσως. Οι δράσεις μας φέρνουν γρήγορα αποτελέσματα, κάτι που για μένα είναι πολύ θετικό, αναφέρει ο Christian Winther, που στο παρελ- θόν χρημάτισε διευθυντής εργοστασίου στις εταιρείες Velux και Vestas. Οι παλιότεροι διδάσκουν και διαχειρίζονται την ποιότητα Μεγάλο μέρος των υπαλλήλων που εργάζονται στην επιχείρηση είναι εποχιακοί εργάτες από τις χώρες της Βαλτικής. – Στη διάρκεια της περιόδου αιχμής, απασχολούμε μέχρι και 150 ερ- γάτες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι από τη Λετονία και έχουν αφή- σει προσωρινά τις δουλειές τους στην πατρίδα τους, π.χ. στο δημόσιο τομέα, λέει ο Christian Winther. Προκειμένου να διασφαλίσει υψηλή ποιότητα δερμάτων και αποτε- λεσματική κατάρτιση, η Sydvestjysk Pelscenter έχει συνάψει συμβάσεις με πρώην εκτροφείς μινκ. – Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την επωφελή συνεργασία μας με μια ομάδα εκτροφέων που συμμετέχουν στη διαδικασία διαχεί- ρισης ποιότητας και πιο συγκεκριμένα στην κατάρτιση των νέων εργαζο- μένων, κυρίως στη διαδικασία εκδοράς. Παράλληλα, είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της αλυσίδας παραγωγής και καταγράφουν τα πάντα – χάρη σε αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα δέρματα και να ελέγχουμε την ποιότητα, εξηγεί ο Christian Winther και προσθέτει: – Πάνω απ' όλα, πρέπει να παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ποι- ότητα. Αργότερα, μπορεί να εστιάσουμε π.χ. στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε συγκεκριμένα στάδια – αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται βήμα.


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above