Page 54

Jasopels GR

ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΛΙΠΩΣΗΣ JASOPELS Τ4 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΔΟΡΑΣ Ο Tomasz Lelas, εκτροφέας μινκ από τη Stopnica της Πολωνίας, διευθύνει το εκτροφείο του μαζί με τον εξάδελφό του, Hubert Kozłowski. Διαθέτοντας εμπειρία 9 ετών στον χώρο, χρησιμοποιούν εδώ και μερικούς μήνες τη μηχανή απολίπωσης Jasopels Automat T4. Συμφωνούν και οι δύο ότι η επένδυση σε αυτό το μηχάνημα αποτέλεσε ένα ποιοτικό άλμα για την εταιρεία τους. «Καταφέραμε να περιορίσουμε το ποσοστό των μη καθαρισμένων από το λίπος δερμάτων από περίπου 40% σε μόλις 1%», λέει ο Tomasz Lelas. Αγοράσατε το μηχάνημα της Jasopels αρκετά πρόσφατα. Πώς σας φαί- νεται η μηχανή απολίπωσης Jasopels Automat T4 μέχρι στιγμής; Τη χρησιμοποιούμε εδώ και λίγους μήνες. Την παραλάβαμε τον Οκτώ- βριο και, έκτοτε, λειτουργεί ομαλά και χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν μέχρι τώρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν εκ- πλαγήκαμε μόνο από την ποιότητα της απολίπωσης, αλλά και από το μεγάλο πλήθος επιλογών ρυθμίσεων και από τη σπουδαία ακρίβειά της. Αυτού του είδους ο εξοπλισμός είναι μεγάλο έξοδο για έναν εκτροφέα. Πρόκειται για μια επένδυση που θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη στο μέλλον. Πιστεύετε ότι αξίζει τα χρήματά του; Οπωσδήποτε. Και το λέω αυτό τώρα, αφού είδα τα αποτελέσματα στις αγορές γουναρικών όπου στείλαμε δέρματα που υποβλήθηκαν σε επε- ξεργασία απολίπωσης με το νέο μηχάνημα. Προηγουμένως, είχαμε πολ- λά δέρματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος, επειδή το παλιό μας σύστημα δεν μπορούσε πλέον να τα βγάλει πέρα. Περίπου το 40% των προϊόντων μας δεν ήταν καθαρισμένα από το λίπος. Τώρα, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατακόρυφα Ανά 1.000 δέρματα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η σάρκα μόνο 10 περιέχουν λίπος, ποσοστό γύρω στο 1%. Αυτό αποτελεί μεγάλο άλμα από άποψη ποιότητας, ιδιαίτερα στην περί- πτωση των αρσενικών ζώων Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τον εξοπλισμό της Jasopels; Το προηγούμενό μας μηχάνημα απολίπωσης ήταν πολύ παλιό και δεν κάλυπτε σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας. Είδαμε τη μηχανή απο- λίπωσης Jasopels Automat T4 για πρώτη φορά σε μια έκθεση προϊό- ντων γουνοποιίας στο Gądki. Κοιτούσαμε διάφορα μηχανήματα εκεί- νη την περίοδο. Το T4 δεν είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της μηχανής απολίπωσης Jasopels Automat T4, είναι όμως ιδανικό για την ποσότητα των δερμάτων που επεξεργαζόμαστε. Με δύο λόγια, έχει την καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας για εμάς. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, ότι θα ήταν προ- τιμότερο να επιλέξουμε ένα παλαιότερο μοντέλο της Jasopels, παρ' όλο που άλλοι προμηθευτές προωθούσαν τις πιο πρόσφατες λύσεις τους, τις όποιες, ωστόσο, βρίσκαμε μη συμβατές με τις ανάγκες μας. Πόσα δέρματα επεξεργάζεστε ετησίως; Η φετινή σεζόν ήταν πολύ ιδιαίτερη, καθώς επεξεργαστήκαμε και δέρ- ματα από ένα γειτονικό εκτροφείο, επομένως το μηχάνημα πραγμα- τοποίησε απολίπωση σε πάνω από 20.000 δέρματα, από τα οποία τα 15.000 ήταν δικά μας. Σας παρουσιάστηκαν προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία του μη- χανήματος; Όχι, το μηχάνημα δουλεύει χωρίς βλάβες ή διακοπές λειτουργίας, με εξαίρεση μερικά σφάλματα που εκδηλώθηκαν στην αρχή. Ένας τεχνικός σέρβις μας βοήθησε να τα επιδιορθώσουμε αμέσως από το τηλέφωνο. Υπήρξε περιστατικό π.χ. που η θερμοκρασία στον χώρο εργασίας ήταν πάρα πολύ χαμηλή και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν η αιτία που παρουσι- άστηκε ένα πρόβλημα. 54 | www.jasopels.com Τι προβλήματα καταφέρατε να εξαλείψετε με το νέο μηχάνημα; Το προηγούμενό μας μηχάνημα απολίπωσης ήταν πάνω από 20 ετών. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις μερικές φορές, αλλά και πάλι δεν λειτουργούσε σωστά, γεγονός που ήταν εμφανές από το υψη- λό ποσοστό δερμάτων με μεγάλη περιεκτικότητα λίπους. Πρώτον και κυριότερον, το μηχάνημα ήταν πολύ κοντό. Μόλις και μετά βίας μπο- ρούσαμε να υποβάλλουμε σε απολίπωση θηλυκά ζώα, πόσο μάλλον μεγαλύτερα δέρματα. Ήταν εντελώς ακατάλληλο για αρσενικά ζώα Αυξήθηκε ο ρυθμός εργασίας με το νέο μηχάνημα; Το σίγουρο είναι ότι η εργασία έγινε πιο αποτελεσματική. Προηγουμέ- νως, ήμασταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε έναν επιπλέον εργα- ζόμενο, ο οποίος αφαιρούσε τα δέρματα από το πίσω μέρος του μηχα- νήματος. Αυτό, πλέον, δεν είναι απαραίτητο με το T4. Επίσης, η απόδοση του ίδιου του μηχανήματος είναι πολύ υψηλότερη. Τα ηλεκτρικά ελεγ- χόμενα πτερύγια λειτουργούν ταχύτερα και ομαλότερα. Το στεγνωτή- ριό μας είναι μικρό, οπότε η ταχύτητα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για μας, ωστόσο θεωρούμε πλεονέκτημα το γεγονός ότι το μηχάνημα μπορεί να πραγματοποιήσει απολίπωση ακόμα και σε 150 – 180 δέρμα- τα την ώρα. Το μηχάνημα είναι αρκετά υψηλής τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι περίπλοκη η εκμάθηση της λειτουργίας του; Ασφαλώς και όχι. Όλες οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται εύκολα. Το μενού είναι σαφέστατο και δεν υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα. Στην πε- ρίπτωσή μας, χρειάστηκαν μόνο 2 μέρες για να μάθουμε στην εντέλεια τα πάντα. Θα θέλατε να δώσετε κάποια συμβουλή σε όσους σκοπεύουν να αγορά- σουν μια μηχανή απολίπωσης Jasopels Automat T4; Όταν αγοράζεις ένα μηχάνημα της Jasopels, η εταιρεία σου προσφέρει το ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ένας τεχνικός σέρβις σού παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες αναφορικά με τη χρήση, τη συντήρηση ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δοκιμά- ζονται στην πράξη, καθώς η απολίπωση των δερμάτων γίνεται σωστά μόνο με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Συνιστώ τον πολύ προσεκτικό έλεγχο των πρώτων δερμάτων μετά από κάθε αλλαγή ρυθμίσεων και την τροπο- ποίηση των παραμέτρων σε καθημερινή βάση. Θεωρείτε ότι αυτή η επένδυση ήταν μια καλή απόφαση; Ναι, ασφαλώς. Εάν κανείς θέλει να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του και να παράγει το καλύτερο προϊόν, επιβάλλεται να επενδύει σε νέα μηχανήματα. Την ίδια επιλογή θα έκανα και σήμε- ρα και δεν θα δίσταζα να συστήσω τη μηχανή απολίπωσης Jasopels Automat T4 σε άλλους εκτροφείς. Αυτή ήταν η πρώτη μας αγορά από την Jasopels και, από τη στιγμή που αποκομίσαμε μια καλή εμπειρία με το T4, σκοπεύουμε να κάνουμε και άλλες στο μέλλον. Σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μια μηχανή κοπής και μια μηχανή τεντώματος. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Jasopels, όχι μόνο λόγω του σέρβις όπου βολεύει να διαθέτει κανείς εξοπλισμό της ίδιας μάρκας, αλλά και γιατί αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι η ποιότητα της επι- κοινωνίας με τους αντιπροσώπους της Jasopels, οι οποίοι είναι πάντα στη διάθεσή μας και έτοιμοι να μας βοηθήσουν.


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above