Page 60

Jasopels GR

O Konrad Piwoński, εκτροφέας και συνιδιοκτήτης της πολωνικής εταιρείας Kozfur Sp. z o.o., χρησιμοποιεί τη μηχανή τεντώματος Jasopels WRAP Maxi Stretch T5. «Αφού πραγματοποιήσαμε μερικές δοκιμές στο εκτροφείο, διαπιστώσαμε ότι με τη χρήση της μηχανής τεντώματος Jasopels WRAP Maxi Stretch T5 μπορούμε να εξασφαλίσουμε δέρματα μακρύτερα κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες», λέει ο Konrad Piwoński. Ως εκτροφέας μινκ έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε μηχανήματα για τις παραγωγικές σας διαδικασίες εδώ και καιρό. Σήμερα, χρησιμοποιείτε τις πιο σύγχρονες λύσεις. Ήταν η μηχανή τεντώματος WRAP Maxi Stretch ένα τεχνολογικό άλμα για εσάς; Στην παρούσα φάση, το μηχάνημα πιάνει το δέρμα από 4 πλευρές, το συγκρατεί και, συγχρόνως, το τραβά. Καθώς το δέρμα τεντώνεται, υπο- βάλλεται αυτόματα σε επεξεργασία. Μια τόσο μεγάλη ευκολία ήταν ανήκουστη στο παρελθόν. Πόσο χρόνο έχετε εξοικονομήσει χάρη στο προϊόν της Jasopels; Από αυτά που έχω διαπιστώσει στην πράξη, μπορώ να πω ότι οι πιο πρόσφατες λύσεις, όπως η μηχανή WRAP, μειώνουν τον χρόνο επεξερ- γασίας κατά το ήμισυ. Χωρίς μηχανήματα, το τέντωμα των δερμάτων ήταν μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Στο παρελθόν, ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε με το χέρι, χρησιμοποιώντας ξύλινα κα- λούπια. Αργότερα, εισαγάγαμε τα πρώτα μηχανήματα και η επεξερ- γασία ήταν βασισμένη σε μια τεχνική τεντώματος από δύο πλευρές - πρώτα η πίσω πλευρά και, κατόπιν, η μπροστινή και η ουρά. Αυτό χρειαζόταν πολύ χρόνο. Έπειτα, ξεκινήσαμε την εισαγωγή πιο σύγχρο- νων μηχανημάτων, όπως το WRAP, καθώς και άλλων μηχανημάτων που εκτελούν όλα τα βήματα. . Παρ' όλα αυτά, η μηχανή τεντώματος WRAP Maxi Stretch δεν διευκολύ- νει μόνο την εργασία. Το παράδειγμα της Kozfur δείχνει ότι οι λύσεις της Jasopels βελτιώνουν και τις προδιαγραφές του δέρματος. Πολλοί εκτροφείς διστάζουν να επιλέξουν τη μηχανή τεντώματος της Jasopels, καθώς ισχυρίζονται ότι είναι πιο αργή σε σχέση με παλαιότερες λύσεις. Έως ένα βαθμό έχουν δίκιο, ωστόσο για τους περισσότερους εκτρο- φείς η ταχύτητα εργασίας δεν είναι ο μοναδικός σημαντικός παράγοντας. Θα πρέπει επίσης να επιδεικνύεται προσοχή όσον αφορά την ακρίβεια του τεντώματος και το μέγεθος του δέρματος που επιτυγχάνεται. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των δοκιμών στην Kozfur; Μια χαρά. Μπορέσαμε να τεντώσουμε τα δέρματα κατά μερικές ποσο- στιαίες μονάδες, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κατά ένα μέγεθος. Ήταν αδύνατο να επιτύχουμε τέτοια αποτελέσματα με τα προηγούμενα μηχανήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι το μήκος του δέρματος είναι η πιο σημαντική παράμετρος. Αυτή η προδιαγραφή μεταφράζεται 60 | www.jasopels.com απευθείας σε κέρδος και αφήνει περιθώρια για εξοικονόμηση σε ολό- κληρο τον κύκλο παραγωγής. Πόσο σημαντικός είναι λοιπόν ο ρόλος της τεχνολογικής εξέλιξης που αντιπροσωπεύει η μηχανή στο τελικό αποτέλεσμα; Πάρα πολύ. Παρ' όλο που η μηχανή WRAP της Jasopels είναι ελαφρώς πιο αργή, μας επιτρέπει να τεντώνουμε πολύ περισσότερα δέρματα απ' ό,τι ήμασταν σε θέση να κάνουμε μερικά χρόνια πριν. Εκτός αυτού, η δι- αδικασία στεγνώματος είναι ταχύτερη. Είναι εύκολη στη χρήση της; Ναι, εξαιρετικά εύκολη. . Την έχετε δοκιμάσει εσείς ο ίδιος; Βεβαίως. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε μηχάνημα, χρειάζονται μερικές ημέρες για να εξοικειωθεί κανείς με τη χρήση της. Σε κάθε περίπτωση, η μηχανή WRAP έχει σχετικά απλή λειτουργία. Η επεξεργασία των μινκ μέχρι πριν από 20 χρόνια ήταν μια από τις πιο δύσκολες δουλειές στην Πολωνία. Σήμερα, έχει διευκολυνθεί σημαντικά, χάρη στη χρήση των μηχανημά- των της Jasopels. Με αυτές τις αυτοματοποιημένες λύσεις, πλέον δεν είναι δύσκολο να βρεθούν άτομα που να είναι πρόθυμα να ασχοληθούν με τα μινκ. Για τους εργαζόμενους, κάθε αλλαγή που συμβάλλει στη μείωση της απαιτούμενης σωματικής προσπάθειας είναι φυσικά ευπρόσδεκτη. . Φαντάζεστε πώς θα ήταν τα πράγματα εάν ήσασταν υποχρεωμένοι να επιστρέφατε σε λύσεις του παρελθόντος; Χωρίς τα μηχανήματα, θα ήταν σαν να γυρίζαμε πίσω στη Λίθινη Εποχή. Αμφιβάλλω εάν όσοι ασχολούνται στις μέρες μας με την εκδορά ζώων θα ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους με τον τρόπο με τον οποίο εργα- ζόμασταν τη δεκαετία του '90. Πιστεύω ότι το 90% του προσωπικού μας θα τα είχε παρατήσει. Πόσο καιρό ασχολείστε με αυτή τη δουλειά; Ιδρύσαμε την εταιρεία το 1995, επομένως, εκτρέφουμε μινκ εδώ και 20 χρόνια. Είναι πάρα πολύς καιρός - και, ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει καν πώς πέρασε. Από πού προμηθευτήκατε τα πρώτα σας μηχανήματα; Αγοράσαμε τα πρώτα μας μηχανήματα και τον απαραίτητο εξοπλι- σμό από την Ολλανδία. Εκεί μάθαμε τα πάντα. Μαζί με τον φίλο μου εργαστήκαμε σε μονάδες εκτροφής και, στη συνέχεια, όταν επιστρέ- ψαμε εδώ, είχαμε την ιδέα να ανοίξουμε το δικό μας εκτροφείο μινκ. Στην αρχή, ήταν δύσκολη η αγορά του εξοπλισμού εδώ στην Πολω- νία, επειδή ο συγκεκριμένος κλάδος δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένος. Η εκτροφή μινκ μπορεί να μην ήταν εντελώς άγνωστη ως έννοια στην Πολωνία αλλά στην πράξη δεν ήταν καθόλου διαδεδομένη. Επιλογή παραμέτρων ανάλογα με το δέρμα Μέθοδος «έλξης και απελευθέρωσης» Βέλτιστο τέντωμα δερμάτων Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των διάφορων τύπων δερμάτων ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΔΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ JASOPELS WRAP MAXI STRETCH


Jasopels GR
To see the actual publication please follow the link above