Page 15

WEB 267854 PakinsonNyt 1-2017 bladrePDF

Kirsten Hoff Socialrådgiver og udviklingsmedarbejder, 24 timer ugentligt. Arbejdsopgaver inkluderer rådgivning om sociale forhold for medlemmer af Parkinsonforeningen og fagpersoner, social- og sundhedspolitiske opgaver i samarbejde med ledelsen og udviklingsopgaver i relation til Parkinsonforeningens SEKRETARIATET | 15 Sekretariatet Marlene G. Sørensen Direktionssekretær og projektleder, 37 timer ugentligt. Som direktionssekretær inkluderer arbejdsopgaver generel sekretariatsbetjening, herunder opgaver i forbindelse med forretningsudvalget og hovedbestyrelsen, og som projektleder er Marlene ansat på rehabiliteringsprojektet. Marlene er uddannet cand.scient.adm. E-mail Ms@parkinson.dk Susanne Sindt Kontormedarbejder, 20 timer ugentligt. Arbejdsopgaver inkluderer administration af medlemssystemet, udsendelse af diverse materialer samt servicering af kredse og diverse projekter. Susanne har lang erfaring som administrativ medarbejder fra tidligere jobs. E-mail Ss@parkinson.dk Louise Hjerting Nielsen Kommunikationsrådgiver og projektleder. Arbejdsopgaver inkluderer blandt andet ansvar for medlemsmagasinet, hjemme- siden, sociale medier, nyhedsbrev, presse og events. Fra januar 2017 er Louise projektleder på Parkinsonforeningen treårige projekt om dans, rytme og bevægelse. E-mail Lhn@parkinson.dk Marie Louise Kjølbye Journalist (DJ), 15 timer ugentlig. Arbejdsopgaver omfatter ansvar for udvikling af publikationer og brochurer, for forskningsarrangementet, Folkemøde og presseopgaver samt artikler til Parkinson Nyt. Marie Louise er mag.art., journalist. E-mail Mlk@parkinson.dk Kirsten Lodal Askekilde Bogholder, 30 timer ugentligt. Kirsten er blandt andet ansvarlig for løn og regnskab. Kirsten har mange års erfaring fra arbejde med regnskaber i bank og private virksomheder. Kirsten træffes mandag, onsdag og torsdag. Kirsten er uddannet reg. revisor. E-mail Kla@parkinson.dk virke og prioriteringer. Kirsten er uddannet socialrådgiver og cand. scient. soc. E-mail Kh@parkinson.dk Mette Holst Direktør. Arbejdsopgaver inkluderer administrativ ledelse herunder personaleledelse, budget- og regnskabsansvarlig, formueforvaltning, sponsorstøtte, kontakt til interessenter, herunder medicinalindustrien. Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelse, forretningsudvalg samt forskningsråd. Deltagelse i nationale og internationale møder og konferencer. Mette er uddannet cand.scient.pol. E-mail Mh@parkinson.dk Er du flyttet? Husk at melde adresseændringer og ændringer i mailoplysninger til Parkinsonforeningens sekretariat. Send en mail til info@parkinson.dk eller ring på 3635 0230.


WEB 267854 PakinsonNyt 1-2017 bladrePDF
To see the actual publication please follow the link above