Page 18

WEB 267854 PakinsonNyt 1-2017 bladrePDF

18 | NY RAPPORT Af Marie Louise Kjølbye Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Leise Strøbæk, Julie Thorning Ryd, Louise Eriksen, Emily Dibba White, Esben Meulengracht Flachs, Michael Davidsen & Knud Juel Park in son Syg dom sbyrden i Danm ark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED STATENS INSTITUT FOLKESUNDHED Udarbejdet for Parkinsonforeningen, 2016 Man dør ikke af Parkinsons sygdom Markant flere mænd end kvinder har Parkinson, og sygdommen er sjældent dødelig i sig selv. Dette og meget andet kan man se af en ny rapport om ’Parkinson – Sygdomsbyrden i Danmark’, udarbejdet for Parkinsonforeningen. 21 udbredte sygdomme blev i 2015 kortlagt af Sundhedsstyrelsen i den omfattende, 400 sider lange rapport, ’Sygdomsbyrden i Danmark’. På Parkinsonforeningens initiativ har forskerteamet bag rapporten nu også undersøgt Parkinsons sygdom og barslet med en rapport kun om sygdom nummer 22 – Parkinson. Formålet med rapporten er at afklare, hvilke konsekvenser Parkinson medfører for den syge selv og for samfundet i form af tabt produktion, tabte leveår og udgifter til blandt andet behandling og pleje. Med et samlet udtryk kaldes disse konsekvenser for ’sygdomsbyrden’. Derimod har rapporten ingen svar på, hvorfor Parkinson medfører præcis disse konsekvenser for den syge og for samfundet. For at belyse nogle af disse sammenhænge vil Parkinsonforeningens direktør, Mette Holst, lade Parkinsonforeningens Forskningsråd læse rapporten. ”Rapporten indeholder en mængde spændende og relevante data, som vi ser frem til at forelægge for Parkinsonforeningens Forskningsråd. Der kan givetvis være emner, som der kan forskes videre i fra andre synsvinkler, så vi alle kan blive lidt klogere,” siger direktør Mette Holst. Omvendt social ulighed ved Parkinson Blandt rapportens andre oplysninger er, at Parkinsons sygdom meget sjældent er dødelig i sig selv. Kun 320 dødsfald om året (0,6 % af alle dødsfald) skyldes direkte Parkinsons sygdom. Statistisk set mister en gennemsnitlig parkinsonramt m/k kun en enkelt måneds levetid i forhold til sine jævnaldrende. Mere overraskende er det måske, at mænd markant oftere rammes af sygdommen. Cirka 66 % af undersøgelsens ca. 6300 danske parkinsonramte er mænd, mod 34 % kvinder. Ifølge undersøgelsen levede i 2010-12 3479 mænd i Danmark med Parkinson mod 2753 kvinder. Sygdommen belaster tilsyneladende også mændene mere. I hvert fald får parkinsonramte mænd oftere tildelt førtidspension end parkinsonramte kvinder, og de gennemsnitlige udgifter til behandling og pleje er højere for mænd end for kvinder. Interessant er det også, at den sociale ulighed i sundhed tilsyneladende fungerer ’omvendt’ for Parkinsons sygdom. Det vil sige, at ved netop Parkinson stiger sygdomsbyrden med stigende uddannelsesniveau. De fleste andre sygdomme belaster derimod især kortuddannede, hvilket afspejler sig i kortuddannedes hyppigere brug af ydelser i sundhedsvæsenet. Disse resultater bekræftes af flere udenlandske undersøgelser. Blandt personer, der har Parkinsons sygdom, var der årligt ekstra omkostninger på ca. 375 mio. kr. til behandling og pleje. Hertil kom omkostninger på 185 mio. kr. ved tabt produktion. Omkostningerne på godt 563 mio. kr. om året skal ses i forhold til ca. 6300 parkinsonramte. Modsat medfører det sparede, fremtidige forbrug på grund af Parkinsons sygdom en årlig besparelse på ca. 521 mio. kr. Undersøgelsen er baseret på data fra bl.a. Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret. Knud Juel, Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Leise Strøbæk mfl.: ’Parkinson – Sygdomsbyrden i Danmark. 49 sider. Parkinsonforeningen, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2016. Rapporten kan læses på Parkinsonforeningens hjemmeside.


WEB 267854 PakinsonNyt 1-2017 bladrePDF
To see the actual publication please follow the link above