Page 10

BIND 10

4 Knud Fogh skriver om baggrunden for foreningens dannelse: Midt i de travle ungdoms- og studieår gik tankerne tilbage til Ribe med skoleår og Hejmdal og med barndomsårene i den gamle historiske by. Der var mange minder, man ikke kunne slippe, og det var da naturligt, at man med gamle skolekammerater blev enig om nu og da at mødes. I løbet af 1911 talte stud.med. Fogh fra Ribe med adskillige kammerater om muligheden for at stifte en forening omfattende tidligere elever og lærere ved Katedralskolen i lighed med de sammenslutninger, som allerede bestod for Sorø Akademi, Herlufsholm og andre gamle, traditionsrige skoler. Tanken vakte almindelig tilslutning navnlig fra en kreds af fremtrædende mænd i København, hvoraf kan nævnes professor i Botanik, Eugen Warming, der på dette tidspunkt var ved at overgå til emeritus, og som derfor havde tid og lyst til aktivt at støtte sagen. I forening med Knud Fogh udarbejdedes et "cirkulære", der sendtes ud til de studenter fra Ribe, hvis adresser man kunne få kendskab til. Nedenfor gengives rundskrivelsen efterfulgt af navnene på dem, der var de første til at give tilslutning til dannelsen af Ripenser Samfundet. Dr. phil. Eugen Warming 1912


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above