Page 100

BIND 10

126 get af Johs. Jensen (s.47) og suppleanten Niels Erik Grunnet (s.53), der ikke ønskede genvalg, blev erstattet af Marie Sophie Haar (s.38). Bestyrelsens nuværende sammensætning fremgår af foreningens organisation, se s.145. Dermed var dagsordnens punkter gennemgået. Formandsskiftet gav imidlertid anledning til, at forskellige ønskede ordet. Ole Marker rettede en tak til den afgåede formand (se s.127) og sluttede talen med at foreslå Karkov udnævnt til æresmedlem af Ripenser-Samfundet, et forslag der vandt udelt bifald. Herefter takkede Ole Marker for valget til formand, se s.000. Der blev endvidere holdt taler af Kirstine Nørr, som overrakte ægteparret Karkov en kurv med meget godt, samt af Damkjær. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, fik den afgåede formand ordet. Han takkede for den hæder, der var vist ham og afsluttede generalforsamlingen. Efter Riberhus march, firhændigt spillet af Marie Sophie Haar og Ruth Karkov, gik man over til selskabeligt samvær i de tilstødende stuer ved kaffebordene, og snakken steg snart til de store højder. ^nton Æarkov Marie Sophie Haar


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above