Page 101

BIND 10

127 Farve! ti! en formand Ved Ripenser-Samfundets generalforsamling d. 23. februar 1988 har Anton Karkov ikke ønsket at genopstille til formandsposten. I den anledning vil jeg gerne rette nogle ord til ham og til generalforsamlingen. Anton træder i aften tilbage fra formandsskabet i Ripenser-Samfundet efter at have beklædt denne post i 20 år. I mange af disse år har han tillige været redaktør, medforfatter og praktisk udformer af Ripenser-Bladet. På alle disse virkefelter har Anton udvist et utroligt engagement og en beundringsværdig utrættelighed. Det er derfor ikke så underligt, at vi er mange, der har opfattet Anton Karkov ikke blot som formand for foreningen, men Som selve foreningen. Eftersom vi får lov at beholde Anton i bestyrelsen, er der ikke så meget tale om en egentlig afsked - heldigvis! Men det ville forekomme helt unaturligt hvis ikke afslutningen på et så langt og et så betydningsfuldt formandsskab blev markeret. Jeg er derfor sikker på, at jeg har medlemmerne bag mig, når jeg retter en varm tak til den afgående formand, for alt det arbejde, han har lagt i foreningen i løbet af årene. Netop Antons måde at være formand på, har været grundlaget for Ripenser Samfundets aktiviteter i lang tid, og den vil efter alt at dømme også blive grundlaget for dets videreførelse. Antons engagement i foreningen er kendetegnet ved interessen for skolens historie, for dens personligheder og dens udvikling, sammen med interessen for Ribe bys og hele egnens egenart - altsammen krydret med personlige minder og oplevelser fra skoletiden i Ribe. Og alt dette er jo samtidig netop grundlaget for, at medlemmerne kan opleve en fornemmelse af fællesskab. Jeg kan ikke slutte dette indlæg uden tillige at rette en tak til fru Ruth Karkov, som har støttet sin mand i arbejde såvel som i sygdom til glæde for ham og til gavn for foreningen og altid lige diskret og effektivt. Hertil kommer, at Ruth også har været en gæstfri og højt skattet værtinde ved utallige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Til allersidst igen: En varm tak til jer begge. Ole A/arker


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above