Page 102

BIND 10

128 En ny formand siger goddag Ifølge traditionen, som jo i de sidste 20 år ikke er blevet brugt så ofte, skal jeg også sige lidt om valget af mig til formand for Ripenser-Samfundet. Først og fremmest vil jeg selvsagt takke for den tillid, som generalforsamlingen herved har vist mig. Det er imidlertid ikke uden betænkeligheder, at jeg tiltræder formandsskabet. For det første kan det aldrig her blive let at afløse Anton Karkov. For det andet har jeg en række andre gøremål, som ikke umiddelbart lader sig nedprioritere. Interessen for skolen og Ribe deler jeg fuldt og helt med andre i Ripenser-Samfundet, også med den afgående formand, men hvad angår evnen til al tid at have tid til overs til for eningen, vil jeg måske kunne imødese nogle vanskeligheder. På den anden side kender jeg næsten hele den valgte bestyrelse og de valgte suppleanter. For de flestes vedkommende kender jeg dem fra adskillige års samarbejde og jeg kender dem som en arbejds- duelig og meget hyggelig gruppe af gode venner med en fornuftig arbejdsdeling. Når denne arbejdsgruppe eenstemmigt har indstillet, at jeg skal beklæde formands posten det næste år, er det, såvidt jeg har forstået, i tillid til, at jeg kan formidle det fort satte samarbejde i bestyrelsen. På denne baggrund har det været vanskeligt at afslå, selvom jeg også har måttet gøre det klart, at mine konkrete arbejdsbyrder i foreningen ikke kan øges noget væsentligt. I forbindelse med bestyrelsesarbejdet er det iøvrigt vigtigt for mig at sige, at det ikke blot er vigtigt, at arbejdet bliver udført, men at det er næsten lige så vigtigt, at det bliver udført på en venskablig og fornøjelig måde. Bestyrelsesarbejdet i Ripenser Samfundet må og skal være en fornøjelse. Jeg finder således på ingen måde, at Ripenser-Samfundet i mig har fundet den rigtige afløser for Anton Karkov, men jeg skal gøre mit til at holde foreningen i live, indtil den rigtige forhåbentlig snart dukker op. - Tak for valget. Ole Marker


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above