Page 103

BIND 10

129 Ripenser-Samfundets årsregnskab 1. Driftsregnskab for 1/1 - 31/12 1987 INDTÆGTER Kontingent gruppe 1, 1254 medlemmer........ Kontingent gruppe 2, 199 medlemmer........ Ekstrabidrag............................... 62.662,15 5.970,00 875,00 8.890.73 20.136,40 (budget) (62.500) ( 6.000) ( 2.000) ( 8.000) Overført fra jubilæumsfond...... UDGIFTER 98.534,28 (79.300) Blad, red., trykn., distr. 44.041 -r Annonceindtægt 4.450 Arrangementer................... ,40 ,00...... 39.591,40 8.379,25 1.486,68 811,50 526,80 7.137,00 0 (49.000) (10.000) Repræsentation, lykønskninger.... Næstformand, bestyrelsesmøder.... " jubilarservice..... " dimittendkampagne... ( 700) ( 300) ( 6.000) 28,00 656,00 7.227,27 170,50 1.638,97 20.136,40 { ( ^ 000) Kontingentindkassering.......... . EDB-e tablering................... Depotgebyr....................... Jubilæum, kantate m.v. 87.789.77 ( 5.600) ( 200) 2. Status pr. 31/12 1987 Arets overskud 10.744,51 AKTIVER Kassebeholdning.................. Indestående på girokonto......... Indes tående, bankkonto........... Værdipapirer..................... 20,00 ^-1.233,91 23.089,46 83.348,00 350,00 1,00 PASSIVER 105.574,55 Kapitalkonto, saldo primo Overskud...................... -r Henl. jub.fond.............. + Kursgevinst................. 10.744,51 5.136,40 870,50 92.095,94 6.478,61 98.574,55 Jub.fond, saldo primo......... + Henlagt i 1987.............. -r Forbrug i 1987.............. 15.000,00 5.136,40 20.136,40 0 Investeringsfond, saldo primo 7.000,00 105.574,55 Allerød den 7/2 1988 sign. Kirsten Grunfeld Revideret, København den 16/2 1988 sign. Hans Jørn Nielsen og Merete Lindqvist


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above