Page 107

BIND 10

133 september 1893 får han allerede i sit første skoleår bevilliget ^ friplads. Om der så blev råd til en "Beycikkel", så Axel kunne slippe for at løbe 9 km to gange daglig, kan der kun gisnes; ifølge annoncer i Ribe Stiftstidende kostede en engelsk cykel med massive ringe dengang 165 kr., et ikke uanseeligt beløb når det skulle tages ud af en toldassistents løn. løvrigt bliver faderen forflyttet til Ribe et par år senere. I 1898 består Axel IV klasses årsprøve som nr. 2 og har nu kun 2 år tilbage inden studentereksamenen, men af ukendte grunde forlader han skolen 1. oktober samme år. Red. OEngftpw € t)k tf r iit nebfttt for Horct 1892 fro goorntrt) i 6 0 3 )0 0 6 09 O r monb: mfb eQrt 06m pncuotottftr fRingt. ÜRoüiorr mtb R rg b sficf 30" & u t, H " , 5uf-SRinge, R o g ft h jt r oortoft og Rug)cftt)t mfb ; _ B g gtr 09 R to tfr 225 R t., mfb m asftct 9!in g t { " 30" i)fu t meb B g g tf og R to ffe 165 R r , fimpfert üHaRinet tt) biffigrtr fprifte. 3)a 3Ro)!inrrne ^ooc ounbrt aR rftrrffobrU ÜRrboiffrr i TpfHanb, tonne be trobfe enf)oet R onturrence. 3)0 jeg feto et g a g - 09 S p o rtim o n b , ton ¡eg fefofotgefig gioe en^oer R jo ber fntbftoenbig S n ro n ti og UnbetPi4ning. HKe fRctoifiter fores poo Soger. — fReporotioner ubforeS. O p fog of bt bebfie 6 pm o jtin er tit nebjotte $ r i!e r . C ü e 3ïni<eyfeM, ëmebemefter, iRibe. !ndbeta)ing af kontingent På generalforsamlingen i februar blev det vedtaget, at det ordinære kontingent uændret er 50 kr. og for årgangene 1983-1987 30 kr. Årets studenter er som hidtil kontingentfrie. Som følge af at RIPENSER—BLADET nu udsendes postadresseret, vil giroindbetalingskortet ikke mere være indlagt i bladet, men blive udsendt separat i uge 19. Girokortet kan bruges også i Norge og Sverige. Medlemmer i andre lande bedes betale i check og medsende girokortet. Ved betaling i fremmed valuta bedes man tage i betragtning, at RIPENSER-SAMFUNDET ved veksling skal betale et ikke ubetydeligt gebyr. Da girokortene EDB-behandles, kan de kun bruges til kontingentindbetaling. Gaver til foreningen og Understøttelsesfondet sendes separat til kasseren, og adresseændringer meldes til posthuset (se s. 145). Foreningen anmoder medlemmerne at betale kontingentet uden forsinkelse, således at udgifter til rykkere kan holdes på et absolut minimum. Kasserer: Kirsten Grunfeld, Rønne Alle 15A, 3450 Allerød, Giro 1 06 66 76.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above