Page 108

BIND 10

134 NYT FRA KATEDRALSKOLEN Møder, møder, møder - sådan ser januarkalenderen ud for en lærer: forældrekonsultationer, lærermøder, orienteringsmøde for kommende l.g'ere. Det sidste lovede godt: sangsalen var propfuld af nye håb og deres forældre, og Poul Arndal med bistand af to nuværende l.g'ere gav et sympatisk og nøgternt billede af, hvad det vil sige at gå i gymnasiet. Nu afventer vi resultatet i form af tilmeldinger i dette forår... Som kom den nye rektor. Bent Karsdal blev modtaget 1. februar med taler og korsang i hallen. En fællessang, forfattet af Bent Mortensen og som kan læses andetsteds i bladet, introducerede sjællænderen i det jyske og stillede mange af de spørgsmål som vil blive besvaret i den kommende tid. Foreløbig gik den nye rektor straks igang med at rydde op: bjerge af gamle papirer blev kastet ud og et nyt konferencebord anskaffet til rektors kontor. Indtrykket fra de første par måneder er, at skolen har fået en dygtig administrator (ikke overraskende i betragtning af Bent Karsdals tidligere karriere), men også en rektor der vil respektere skolens egenart og sætte sit præg på den - suaviter in modo, fortiter in re (vi er jo mange, der kun har den lille latinprøve og nogle har den slet ikke, derfor oversættelsen: blidt i måden, men stærkt i sagen, red.). Februar har i øvrigt været præget af forberedelser til skolekomedien, navnlig efter vinterferien i midten af måneden, og i 2. uge af marts opførte 2.g'erne Bertolt Brecht's Laser & Pjalter, instrueret af Inger Marie Dahl bistået af Thomas Alvad. 3.g's matematikere og musiksproglige har været pa tre dages ekskursion til København under ledelse af Jørgen Baungaard, Peter Goddiksen og Steen Hansen. I midten af marts afholdes de sidste terminsprøver, så er det forår og snart skærsommer . . . V en s Mind i s . å j i Foto: Søren Heide, Ribe Slutscenen fra Laser og Pjalter


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above