Page 11

BIND 10

5 Ripensersamfund. D a vi længe har savnet et Ripensersamfnnd i Lighed med de af tidligere Etever fra mange andre Sheier aiierede stiftede, og der i den nærmeste Tid tænkes oprettet et saadant, opfordres De herved ti) at stette Sagen ved s tra k s a t tndmefde Dem som Medlem. Sofn/undeis Formaal g^af tttBre.- I Atf scfsAnAtrfsg og nåden 1 ^ nf ntfyfAlr og hevnrr in/nnænhnfdef meffem ddigrrr ffever / f{fhe- /fhfedmfskofe snnrf Lærere og fmhedemænd, der er effier Anr væref Anpffef fif denne /nsfrfnffon. II /tf .yde snavef æfdre som yngre ffdffgere ffever f ^¿ie-A^nfedm&Aofe, der er < 7rnng, Sfeffe oed Gnver eder renf^fh Lnnn. Kontingentet vi antage)ig ligesom for de andre Samfnnd Hive 2 Kr. aartig, indmetdeise, der grundet paa Ønske om snartig Oprettelse af Samfundet bedes foretaget saa hurtigt, det er Dem muligt, finder Sted ved skriftlig eller personlig Henvendelse til Stud. med. K. Fogh, Nordre Frihavnsgade )7, (Træffetid 4—5 Efterm ) København 0. Meddelelse til Medlemmerne angaaende den konstituerende Generalforsamling udsendes, naar et tilstrækkeligt Antal er indtegnede. Xedcnstaaende Medlemmer anbefaler pas det bedste Oprettelsen af et Ripensersamfund med J. Nielsen, J.M Secher, C. Dybdal Rfktor, Ribf. Ovfrtarrcr, Ribf Ovtdtcffr, Ribt. V BIoch. K. Knudsen, J Lange, A W. Høst. Adjunkt Ribt. Adjunkt, Ribt Adjunkt. Ribt. Adjunkt, Ribt L. Christiansen, Th. Nørregaard, Stokholm-Simonsen, C. Amorsen, Ovfdacrfr, Ribf. Adjunkt, Ribt Adjunkt, Ribt. Gymnastiklærer, Ribt F J Pedersen. C, Rosenstand. H. Wlndfeld-Hansen. P. P. Jørgensen D Wulsten, H Reineke, Adjunkt, Ribt H Lassen, fbv. Adjunkt, Ribt Jacob A Riis, Stiftsprovst, Ribt. Su'ftskasstrtr, Ribt. Banhdir. M. L . Ribt cand. thtoL, Ribt. ' Forfatter, Ntw-yJr'k C, Ferslev, E. C Vlldenskov, Th. Brlnch, H F Fellberg Toldfomtalttr, Esbltrg. Ovtrlttgt. Esbjrrg. Dr.phil.Pa stortmtr,Ashov. P. yibmk, H. Lund. Eug Warmlng. J. P. Bjerrum. Præst. Taamby fhv. ^Ho)tsttrttsasstssor. Prof. Dr. pbil. Kbh Prof Dr. mtd, Kbh . . ætt Chr. Ramsing. 1. Wlndfeld-Hansen. Raadtfm Dr. phd. Kbb Prof. ngtniør. Kbh. Btlysningsdirthtsr. Kbh. J. F. Bartholln, A Lund Henrik Madsen R td a k ,^ ,f .D „ b l,dm ..K b b . Obtmt.Kbb. M d i " ^ K b " ' r. ^t **°j}*^ Lindbæk J. M Abrahamsen, H. V. Arntz. Dr. phd, Kbb. Dr pbil, Kbb Lægt, Kbb fbv. Distriktslægt, Kbh. 1. Friis, Ax Friis, E. Bovien, K. Rasmussen, ThSerensen, Provst, Skandfrborg, Holyer Pedersen, Prof Dr phi!., Kbh. Franz v. Jessen. Redaktør a f.R ig e !', Kbh ChrBHnkenberg, K Dr. phi!., Kbh. P N. Hansen Overkirurg, Dr.mt<L,Kbh. Korpslægt. Kbb. tand pharm.kbh. cand. m a g l s ^ iæ i tr , Kbb Provst, Kbh. A Skettrup, Chresten Skikklid, C. F. Christensen. E. StOrup v P BøtræiM Præst, Kbh. B'Utdhuggrr. Kbb. Assisttut. Kbb cand jur, K?h A ^ s t ^ . K ^ '


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above