Page 110

BIND 10

136 Katedratskotens årsskrift 1938 Ribe Katedralskole SkottMrtt ¡937-38 For 50 år siden fik skolens årsskrift ny forside. Og det var lidt af en sensation. Fra 1811, da det første årsskrift blev udsendt og ca. 30 år frem, udkom det med et ydmygt blankt omslag. Men i 1840'erne - sandsynligvis i 1845 da Thorup afløstes af Bendt- sen på rektorstolen - blev det forsynet med et typografisk omslag, flotte svungne gotiske bogstaver omgivet af en kunstfærdig ramme. Og dette omslag, dog med en let modernisering nu og da nok mest som følge af udskiftninger i bogtrykkerens sættekasser, holdt sig i knap 100 år. Skoleprogrammet var et af eksemplerne på de stærke og ofte tyngende traditioner, der blev holdt i hævd. Det forsiden, et billede som hundreder virkede derfor først lidt forkert, men så forfriskende, da årsskrift 1938 udkom med en illustration på af elever blev fortrolig med i deres skoleår. Til venstre ses den gamle pedelbolig (nedrevet i slutningen af 70'erne) med pære- espalieren op ad gavlen. Foran stakittet til pedellens have mang ler blot bænken, som der i frikvartererne var rift om, når forårssolen begyndte at varme. Mesteren for forsiden er kunstmaler Niels Bruun, som blev student fra Katedralskolen samme år og derfor er at finde blandt å- rets 50-års studenterjubilarer. Men forsiden holdt kun i 10 år. Ved rektorskiftet i 1947 ændrede årsskriftet atter udseende. Dansk Standard rykkede ind med A5-formatet, og forsiden blev illustreret med Ribes mere end 600 år gamle segl. Tyve år senere - også i forbindelse med en afløsning på rektorposten - kom årsskriftet ind i en lidt urolig periode i nogle år, indtil det i 1984 fandt sin nuværende form med skiftende omslagsfarver og skolens nye logo på forsiden. Red.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above