Page 111

BIND 10

137 Et nyt rektorportræt ti! skoien Foto: Hans Staunstrup Jeppesen, Ribe. I boet efter afdøde departementschef Johannes Dybdal (1896-1987) fandtes et portræt, der viste sig at forestille Thorvald Fritsche, rektor ved Ribe Katedralskole 1883-1903. Da skolen kun har et fotografi af Fritsche og viste interesse for portrættet, rettede boets eksekutor henvendelse til universalarvingen, fru Alice Laursen, U.S.A., som omgående skænkede Katedralskolen billedet. Forklaringen på, at et portræt af Fritsche fandtes i Johannes Dybdals hjem, er, at hans far, lektor ved Ribe Katedralskole Christian Dybdal (1853-1924), var gift med rektor Fritsches datter, Ida. Johannes Dybdal blev student fra skolen i 1914. forestiller den unge Fritsche. I- følge oplysninger skrevet på bagsiden af rammen er billedet en kopi udført i 1904 af maleren P.J.Pedersen efter et originalmaleri af Gertner. Navnet Gertner er imidlertid streget over. Hverken Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Statens Museum for Kunst eller Charlottenborg har registreret portrætter af Fritsche malet af J.V.Gertner eller andre. Og Bjørn Kornerup (Ribe Katedralskoles Historie) kender heller ikke portrættet. Er der blandt bladets læsere nogen, der har kendskab til originalbilledet, om det er malet af Gertner eller måske af en helt anden, da kontakt venligst redaktionen. Portrættet, der er et oliemaleri Red.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above