Page 113

BIND 10

139 planlagte vikingetidsudstilling, der kommer til at bestå af 34 montrer. Herefter tegnes montrerne i 1:5 på bedste arkitektvis, så de sidste hylder osv. kan monteres. Disse tegninger giver os også de eksakte mål på illustrationerne og fortæller os, hvor meget vores tekster må fylde. Som det fremgår, er der mange faktorer i sådant et udstillingsarbejde - mange flere end de kommende museumsgæster forestiller sig. Den sidste faktor er økonomien, som udelukkende udgøres af midler fra fonde o.l. Hvis vi er "dygtige" til at skaffe de resterende penge (ca. kr. 150.000,-), kan vi åbne i september 1988 ellers bliver det vel 1989. Stig Jensen 7s.697 J U B I L A R - S E R V I C E 1 9 8 8 1KSPE mSER-BL'AEBET JUBMAR SERVtCE Jubilar Service med ny forside. Et af postvæsenets krav til et postadresseret blad, som Ripenser Bladet nu er blevet, er, at det udsendes mindst 4 gange årligt. Hidtil er bladet udkommet med kun tre årlige numre. Kravet kan vi dog imødekomme, ved at lade Jubilar-Service blive det fjerde nummer. Det har nødven- diggjort en ændring af dets forside, således at Jubilar-Service nu fremtræder som et nummer af Ripenser-Bladet. Det vil blive udsendt i begyndelsen af maj ca. 8 dage efter aprilnummeret. Som hidtil vil Jubilar-Service sammen med bladet for april blive sendt også til de af årets jubilarer, der ikke er medlemmer af Ripenser- Samfundet, i år sammen med et giroindbetalingskort - i håb om at rigtig mange konverterer til et medlemsskab af vor forening. Og så skal her lige gentages: Translokationen i år finder sted fredag d. 17. juni kl.10, men mere herom om ca. 8 dage.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above