Page 114

BIND 10

140 Bog nyt Johan Lange.* Værn og våben i kir- ker og klostre. Rhodos 1987, 296 s., ill., 298 kr. Ripenser-Bladets læsere har allerede gennem artiklerne "Stormklokketårnet og de tre løver" (jan. 1986) og "Vægtergangen på Ribe Domkirke" (jan. 1988) stiftet bekendtskab med den gamle Ri- bedreng (s.29) Johan Langes store interesse for middelalderkirkens forsvarsmæssige betydning. Det startede med, at Johan Lange som botaniker undersøgte træbestandens sammensætning på gamle kirkegårde, og hvor han fandt, at den ikke var tilfældig. Litteraturstudier støttede ham i en formodning om, at arten af kirkegårdenes trævækster sammen med specielle konstruktionsdetaljer i kirkernes bygningsværk og i kirkegårdsdiger og -mure, peger hen på, at der har været et forberedt forsvar af kirkerne. Han har dernæst på cykel besøgt talrige østdanske, sydsvenske og slesvigske kirker, har foretaget studier i Irland bl.a., har kravlet rundt i kirketårnenes tømmerkonstruktioner, ind over hvælvinger og andre utilgængelige steder i kirkerne og gjort en lang række iagttagelser, som han nu har fremlagt i et fornemt værk. Alle enkeltheder i det forsvarsværk, som visse kirker formodes at have været, fra voldgrave, kirkegårdsdiger og -mure til kirkebygningens enkelte dele gennemgås systematisk. De sidste århundreders ombygninger og restaureringer har selvsagt fjernet mange af sporene efter spærreanordninger ved kirkens indgange, vægtergange, udvendige gallerier, skydesprækker og andet, men Johan Lange har gjort fund af levn, der har overlevet, og som bestyrker hans teori om befæstede kirker. Bogen er spækket med forfatterens fotografier, enkelte endda i farver, samt tegninger og stik fra gamle atlas. Johan Lange lægger ikke skjul på, at det er et omstridt emne, han behandler. Bortset fra de bornholmske rundkirker, anerkender man i dag på bjerget ikke fortifikation i danske kirker. "På bjerget" er i særdeleshed de kirkeforskere, der står bag den del af storværket Danmarks Kirker, der er udgivet i efterkrigsårene, og hvis meninger år fremover uden tvivl vil være toneangivende i mange spørgsmål vedrørende vore kirker. Det er prisværdigt, at Johan Lange opponerer mod en tilsyneladende fastlåst opfattelse, der i en lægmands øjne forekommer mere postuleret end dokumenteret. Det er ikke mindre prisværdigt, at Velux Fonden har muliggjort bogens udgivelse. Den store udbredelse får den nok ikke, og det er synd. Enhver, der er interesseret i vore middelalderkirkers historie, vil have gavn og glæde af Johan Langes bog. Carl-Henning Pedersen i Ribe Domkirke . Ribe Turistbureau 1987, 16 s., ill., 10 kr. Der gives en kort redegørelse for Carl-Henning Pedersens baggrund som medlem af Cobragruppen og efter nogle citater fra udtalelser af maleren fortælles der om udsmykningen i Domkirken, bl.a. om hvilke gammeltestamentelige episoder de syv mosaikbilleder skildrer. Skriftets anonyme forfatters sammenligning af Carl- Henning Pedersen med Chagall synes vel dristig. Tekst og billeder er trykt med brun farve på et trist gulbrunt papir.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above