Page 115

BIND 10

141 Mark og Montre. Fra sydvestjyske museer 1986-87, 196 s., ill. Sidste år blev vi snydt for Mark og Montre. Det kneb vist med interesse og dermed bidrag fra de nordlige museer i amtet, og man havde på fornemmelsen, at årsskriftet var inde i en krise. Den er nu tilsyneladende overvundet; i december kom Mark og Montre som et dobbeltnummer. Langt de fleste af artiklerne omhandler Ribe og nærmeste omegn. Stig Jensen beretter om udgravningerne af vikingetidsgårdene i Hviding og Vilslev, der kort blev omtalt i Ripenser-Bladet sept.87. Hans Mikkelsen samler resultaterne af en række arkæologiske undersøgelser i Ribe, der sandsynliggør en omtrentlig placering af et vadested over Ribe Å mellem Museumshaven og plejehjemmet "Ved Åen", det tidligere KFUM. Inden dæmningen (Over-,Mellem- og Ne- derdammen) blev anlagt i forbindelse med opførelsen kort før 1255 af Kongens Mølle (der hvor Frislusen nu er) gik byens hovedfærdselsåre uden tvivl langs Skt. Katharinæ kirke og kloster, idet dominikanerne, tiggerbrødrene, slog sig ned, hvor flest mennesker færdedes. Per Kr. madsen gennemgår syv kilo potteskår fra en udgravning i Museumshaven, og i en anden artikel fortæller han om undersøgelsen af Nederdammen 31 (Kastrups Læderhandel), der afslørede en senmiddelalderlig bindingsværkkonstruktion, som ikke er fundet før i Ribe. De dendrokronologiske undersøgelser støtter antagelsen, at huset er bygget før år 1500 og således er det ældste kendte, stående bindingsværkhus i Ribe, ja måske endda i Danmark. Ole Degn har gennem skattelister fundet frem til, hvem der har ejet og boet i huset tilbage til 1545. Før da er kildematerialet meget sparsomt. Jens Bruun-Petersen springer 400 år frem i tiden og skildrer Vedsted grænsejernbanestations historie fra oprettelsen i 1887 og til 1923, da bygningerne blev omdannet til statshospitalet Vester Vedsted, som det psykiatriske hospital dengang hed. Endelig er den nyere tid også repræsenteret med et bidrag af Claes Sivertsen, der belyser Ribeegnens andelsmejerier og 1930-ernes økonomiske krise. Alt dette og mere til, som ikke er omtalt, fås for 100 kr., prisen for et medlemsskab af Det antikvariske Selskab i Ribe. Domkirken i Ribe. Ribe Domsogns menighedsråd 1988, 34 s., ill., 20 kr. Den kendte gamle beskrivelse fra 1973 af Domkirken er nu udkommet i en ny udgave, skrevet af Ebbe Nyborg fra Nationalmuseets 2.afd. Hæftet, der bygger på Danmarks Kirkers beskrivelse af Domkirken, er en historisk gennemgang fra stiftets oprettelse i 948 og til i dag, i modsætning til den tidligere udgave, der strengt systematisk beskrev Domkirkens historie, ydre, indre og inventar og samtidig indeholdt en del flere detaljeoplysninger. Ebbe Nyborgs fremstilling er til gengæld lettere og hurtigere læst og nok mere velegnet til turistens korte besøg i kirken. Teksten er rigt illustreret til dels med fremragende farveoptagelser. Hæftet kan købes i Domkirken eller på Ribe Turistbureau. Chr. Brogaard; Hvad jeg ved om Ribe og løjerlige Ripensere. Sparekassen Sydjylland 1988, 19 s., ill., 3 kr. I Sydjyllands næsten 20 år gammel serie af små historiske Ribepje- cer er fhv. malermester Chr. Bro- gaard (nylig fyldt 91) forfatter til pjece nr. 22. På sin kendte, fornøjelige måde fortæller han løst og fast om byen og gamle ripensere . Å*r. Svendsen; Min stund på jorden. Forlaget "Kvasir" i Tistrup 1987, 160 s., ill., 118,50 kr. Thyge Svendsen (s.39) har bearbejdet og udgivet erindringsnotater efterladt af sin far, der var frimenighedspræst i Rødding fra 1932-54.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above