Page 116

BIND 10

142 Nyt fra Ribe og omegn Domkirkens nye alterbord af portugisisk marmor er nu opstillet. Det er rykket længere tilbage end det tidligere alter og står på trinene op til apsis. Der er ved at blive udarbejdet et forslag til et nyt kors til alterbordet. Det nye alterparti forventes at koste omkring 500.000 kr. Domkirken som museum besøgtes i 1987 af 130.000 betalende turister. Til dette tal skal lægges besøg af domsognets beboere, der med gæster har gratis adgang til kirken. Besøgstallet er betydelig større end tidligere, formentlig på grund af Carl-Henning Pedersens arbejder. 17 boliger til ældre og handicappede er under opførelse ved Rosenallé bag Saltgadekarréens store parkeringsplads. Der skal opføres et hotel med 75 værelser nord for Ribe ved Farup- vejens udmunding i hovedvej 11. Bygherren er Thorkild Kristensen, Aalborg. Ribe Handelsskole og Handelsgymnasium har så stor søgning, at kun halvdelen af 114 ansøgere til HH-studiet har kunnet optages. Alle 166, der har søgt ind til basisuddannelsen, er optaget. Weis Stue er af kommunen solgt til de hidtidige forpagtere, Jette og Knud Nielsen. Jegerstuen, Saltgade - overfor Seminarievej - har indrettet 6 hotelværelser. Hotel Dagmar er blevet renoveret for 7-8 mio.kr. Porsborgs kælder åbnes som restauration. Som gastronomisk chef er antaget den kendte kok, Jens Peter Kolbeck. Pengeautomaten "Kontanten" i Saltgade har 188 besøg i døgnet, og der er i 1987 hævet 15 mio.kr. Årets møntpris, der fremkom ved salget af Ribemønten 1987 med Weis Stue som motiv, blev på 23.000 kr. og blev uddelt til Ribe Håndboldklubs damehold i første division. Myterne og sagnene om den nordfrisiske middelalderby Rungholt, der forsvandt i den største stormflod i mands minde i 1362, var emnet i et musikdramatisk billed- digt tilrettelagt af Chr. Alvad (s.71) og Jesper Henning Pedersen, somm i februar blev udsendt af TV. Ribe kommune havde ved årsskiftet 17.972 beboere, lidt færre end i 1986. Ribe kommune skal i 1988 spare 6 mio.kr. De 4 mio. fås ved en reduktion af lønudgifterne på 5%. Det sker ved nedlæggelse af omkr. 50 stillinger ved naturlig afgang, og resten hentes hjem ved besparelser over en bred front, bl.a. lukkes den kommunale musikskole. Den antikvariske Samling og Kunstmuseet gik fri. Bolighallen i Set. Peders Gade - det gamle mejeri - har ophørsudsalg. Lavprisforretningen Aldi o- vertager lokalerne. I industrikvarteret nord for Ribe ud til hovedvej 11 er åbnet et havecenter "Grøn fritid". Første etape af ombygningen af plejehjemmet "Ved Åen" er nu tilendebragt. På Mandø kan solen ikke mere ringes op og ned med håndkraft. Et automatisk ringeanlæg skal etableres.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above