Page 117

BIND 10

Personaüa 143 Mindeord Døde: Christian Hoppe (r.ll), Kolding. 20.september 1987, 93 år. Renner Andresen (s.36), Aalborg. 5. december 1987, 69 år. Hans Julius Terpager, tidl.Hansen (s.22), Lyngby. December 1987, 84 år. Bodil Jensen, f.Høy Hansen (r,38), Aarhus. 17.januar 1988, 66 år. Dagmar Enevoldsen, f.Gram (s.38), København. 19.januar 1988, 68 år. Gunnar Vad, apoteker, Ribe. 31. januar 1988, 63 år. Richardt Hyldahl, fhv. bankdirektør, Ribe. 8.februar 1988, 85 år. Pylle Ervald f.Hollænder, Hviding. 3.marts 1988, 89 år. Christian Ræbild, fhv.rektor, lektor ved Ribe Katedralskole 1941- 45, København. 6.marts 1988, 85 år. Runde dage: Viggo Tuchsen (s.33), direktør, København. 75 år d.23.december 1987. Søren Tind-Christensen (s.31), landinspektør, Svendborg. 75 år d.10.februar 1988. Wilfred Hansen (s.26), fhv. kommunaldirektør, Hellerup. 80 år d.17.marts 1988. Niels Oxenvad (s.46), museumsdirektør, Odense. 60 år d.30.marts 1988. Varia : Jacob Kjær Larsen (s.79) og Jørgen Vedel Jacevicz (s.80) har be- staet dyrlægeeksamen ved Landbohøjskolen i København. Ripenser-Samfundets ældste medlem, Christian Hoppe i Kolding, døde sidste efterår 93 år gammel. Han blev født på herregården Pallesbjerg, havde barndomsår i Ringkøbing og kom som 11-årig til Ribe for at tage studentereksamen. Men skolegang og lektielæsning havde ikke hans store interesse. Jeg var en doven hund, sagde han. Derimod levede han et rigt liv med skolekammeraterne. I 1911 tog han realeksamen og uddannede sig herefter til elektriker. Christian Hoppes navn findes i Ripenser-Samfundets ældste medlemsliste fra 1916, og han har været en trofast gæst ved skolens translokationer, sidste gang i 1987. Det blev også hans sidste biltur til Ribe, idet han kort efter gav afkald på fornyelse af sit kørekort. Red. Gaver Fra boet efter afdøde departementschef Johannes Dybdal (s.14) har Ripenser-Samfundet modtaget et par sølvmanchetknapper med foreningens gamle emblem samt forskellige bøger. Sang til lektor Amorsen på hans 70 års dag fra Ingeborg Lind f. Bertelsen (r.26).


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above