Page 119

BIND 10

145 5.86 Bethina Schack Laugesen, Skibsvej 26, 4040 Jyllinge Knud Mikkelsen, Søndergade 16, 6650 Brørup Trine Boesen Nielsen, Stampevej 8, 8260 Viby J Pernille Dahl Madsen, Postbox 55, 6510 Gram Helga Hjerrild Nielsen, Jerichausgade 16, 3.th. 8000 Arhus C Ane Knudsen, Jacob Gejsingsvej 11 D, 1.3, 6700 Esbjerg Henrik Svend Græsdal, Højskolevej 14, 2960 Rungsted Kyst Anders Aarhus, Vægtergade 1 D, 6760 Ribe 5.87 Anders Jensen, Glentevænget 13 F, 6760 Ribe Jens Maasbøl, Mosevej 47B, 6760 Ribe Ulrik Alb. Petersen, Høgevænget 33, Thurø, 5700 Svendborg Margit Poulsen, Vægtergade 1B, 6760 Ribe u.ar Jens Karkov, I.Bautahøj 8, 3630 Jægerspris Foreningens organisation Formand: Ole Marker (s.54), Plantagevej 34, 3600 Frederikssund, 02-31.25.52/ 01-39.45.90 Næstformand: Kirstine Nørr (s.54), Klintevej 12, Blovstrød, 3450 Allerød, 02-27.43.87 Kasserer: Kirsten Grunfeld (s.62), Rønne Allé 15A, 3450 Allerød, 02-27.63.08 Sekretær: Poul Noer (r.42), Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43 Redaktør: Mogens Juhl (s.39), Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-42.40.66 Arkivar: Hans Jakob Willumsen (s.36), Markvangen 8, 2820 Gentofte, 01-65.33.02 Johs. Jensen (s.47), Virumvej 108 B, 2830 Virum, 02-85.40.70/ 01-38.65.45, lokal 792 Anton Karkov (s.25), Carolinevej 6, 2900 Hellerup, 01-62.86.38 Dorte Lund (s.53), Høsterkøbvej 38, 2970 Hørsholm, 02-81.46.17/01-15.25.35 Suppleanter: Marie Sophie Haar (s.38), Stenkrogen 1, 2800 Lyngby, 02-98.09.64 Peter Lungholt (s.62), Asylgade 12, 4000 Roskilde, 02-36.89.36 Revisorer: Hans J. Nielsen (r.66), Bamager Vænge 62, 2670 Greve Strand, 02-61.07.47 Merete Lindqvist (s.76), Webersgade 50, 2100 København 0, 01-38.72.34 Revisorsuppleant: Kirsten Hingeberg Larsen (r.65), Sdr. Boulevard 34, l.th. 1720 København V, 01-21.16.25 RIPENSER-BLADET udkommer 4 gange årligt og udgives af RIPENSER-SAMFUNDET, en forening for tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt for skolens nuværende og tidligere lærere. REDAKTION: Mogens Juhl, ansv. Kirstine Nørr, Dorte Lund og Anton Karkov. REDAKTIONENS ADRESSE: Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-42.40.66. INDMELDELSER: Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-29.14.43. KASSERER: Kirsten Grunfeld, Rønne Alle 15A, 3450 Allerød, 02-27.63.08, Giro 1 06 66 76. Eftertryk af artikler kun efter aftale med redaktionen. Adresseændringer og reklamationer meddeles til det omdelingsposthus, hvorunder man hører. Ved flytning opgives både gammel og ny adresse samt alle cifre i medlemsnummer.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above