Page 124

BIND 10

150 Praktiske oplysninger Tak til alle kontaktpersoner og andre, som har været behjælpelige med ajourføring af adresselisterne. Uden jeres hjælp ville en Jubilar Service ikke kunne udgives. Trods omhyggelighed vil fejl og mangler ikke kunne undgås. Oplysning om sådanne modtages med tak af Poul Noer, Nordkildevej 15, 3230 Græsted, 02-291443. Kontaktpersoner - Jubilarer, der ønsker at komme til translokationen og bagefter deltage i en eventuel sammenkomst med gamle klassekammerater, bedes selv henvende sig til holdets kontaktperson. Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarer, årets studenter og Katedralskolens nuværende og tidligere lærere, finder sted umiddelbart efter translokationen i Rundgangen, som skolen velvilligt stiller til vor rådighed. Til orientering for jubilarer, der ikke har besøgt skolen i den sidste halve snes år, ligger nybygningen med rundgangen der, hvor fyrrummet (med drengenes "hemmeligheder" bagved) og den gamle pedelbolig lå, altså for enden af pigernes gamle gymnastiksal. Pladsreservation til receptionen - Rundgangen er stor, men ikke stor nok til, at der kan skaffes siddeplads til alle. De yngre ben er hurtigere end de ældre, så når de ældste årgange kommer ind til receptionen, er alle borde og siddepladser optaget. Vi har derfor lavet en reservationsordning for årgangene ned til 50-års jubilarerne incl. Henvendelse seneste den 15. juni til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-424066. Overnatningsmuligheder - Hotel Dagmar har i vinter moderniseret værelserne i den gamle del af bygningen. Weis Stue og Backhaus disponerer over et beskedent antal værelser. Herudover kan der overnattes på Ribes nye vandrehjem på Hovedengen. Ellers kan der henvises til Hotel Gredstedbro 8 km nord for Ribe. Der er også muligheder for privat indkvartering i Ribe og nærmeste omegn. Oplysning herom fås på Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, 05-421500. Gave til understøttelsesfonden - Ripenser-Samfundet bringer hvert år en hilsen og tak til skolen i form af en pengegave til en nydimitteret student. Gaven ydes af Ripenser-Samfundets understøttelsesfond samt årets jubilarer og var sidste år på 3.000 kr. Alle årets jubilarer opfordres til at betænke fonden med et beløb - stort eller lille - som sendes til kassereren: Kirsten Grünfeld Rønne Allé 15 A, 3450 Allerød. Gironummer: 1 06 66 76. Talonen mærkes "Jubilæumsfonden". Gamle skolebilleder - Vort billedarkiv er kun i sin vorden. Skal Ripenser-Bladet og Jubilar-Service bringe billedstof fra skolen, må vi appellere til alle tidligere elever om at kigge i skuffer og gemmer efter gamle skolebilleder, som vi enten må få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne have navnene på afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale sendes til Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe, 05-424066.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above