Page 13

BIND 10

7 Den første ordinære generalforsamling Et af foreningens formål var som nævnt at samle medlemmerne og deres nærmeste familie til selskabelige sammenkomster. Der var da også allerede planlagt en festlighed, der skulle løbe af stabelen d.15. maj. Men den måtte imidlertid aflyses på grund af Hans Majestæt Kong Frederik d. VIII's pludselige død i Hamborg natten forud. Først et halvt år senere, nemlig d.15. oktober 1912 afholdtes festen i forbindelse med Ripenser Samfundets første ordinære generalforsamling, der fandt sted i Wiwels selskabslokaler ligeledes med ca 80 deltagere. Ved generalforsamlingen var redaktør v.Jessen dirigent. Som et særligt punkt på dagsordenen var sat oprettelsen af understøttelsesfonden. Der var udarbejdet et forslag af et tomandsudvalg bestående af v.Jessen og Knud Fogh, og det "tilfaldt Knud Fogh den ære at forelægge resultatet", som det hedder i Fogh's referat. Som forbillede og model havde man fortrinsvis benyttet Journalistforeningens, Herluvianer- og Soranerfamfundets understøttelsesfondes bestemmelser. Det var derfor på nogenlunde sikkert grundlag og med god samvittighed, at Knud Fogh kunne lægge arbejdet frem for forsamlingen. Han gjorde det med følgende indledning: "At forelægge love — især når de er af så vigtig art som disse, er ellers en særdeles højtidelig sag", men så kommer Fogh pludselig (???) i tanker om en gammel studentervise, der begynder således: "Da mihi nunc concilium thi jeg er slemt i knibe, min pung den er nu ganske tom. og jeg har fået brev fra Ribe, hvori min fader skriver mig, at såsom jeg er liderlig, så får jeg ingen penge mer, før at han mig forbedret ser. Nå! et spøg et andet alvor. De elever, der udgår fra Ribe Katedralskole, er - i hvert fald for størstedelens vedkommende - ikke velhavere, og mange af dem vil tit og ofte kunne trænge til en hjælpende hånd. Store summer har vi ikke, og store summer får vi næppe heller med det første, men vi skulle dog gerne i løbet af ikke alt for lang tid nå til at kunne yde i hvert fald en mindre hjælp til selvhjælp. Ude i provinsen, hvor vore medlemmer ikke er i stand til at nyde nogen direkte glæde af vore sammenkomster, er det ikke mindst tanken om dette understøttelsesfond, der har bidraget til, at de i så rigeligt tal har indtegnet sig på vor medlemsliste." Efter en lang og livlig debat med mange vittige bemærkninger blev forslaget vedtaget - med kun få ændringer. Herefter fulgte så vedtagelsen af nogle ændringer til foreningens almindelige love, og dermed havde man fået orden på det samlede lovgrundlag for foreningens virke. Man gik så over til valg af ny bestyrelse, og her var det kun et enkelt medlem, som - efter eget ønske - blev udskiftet. Professor Holger Pedersen blev således afløst af assistent i Nationalbanken Chr.Christiansen. Efter generalforsamlingens afslutning gik man så til bords sammen med de ventende damer. Under indtryk af den muntre stemning gik snakken på livet løs. Samtalen blev kun afbrudt af taler og sange. Redaktør v.Jessen og professor Eugen Warming priste Ribe både i prosa og i sang. Student Rosenstand


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above