Page 14

BIND 10

8 takkede på russernes vegne, og det endte med, at student Fogh måtte op at stå på en stol for at modtage forsamlingens højlydte og vedholdende hyldest. De første års foreningsliv i København Ripenser Samfundet havde således en festlig og lovende start, og der fulgte de følgende år en række strålende fester - arrangeret af Knud Fogh. Særligt må nævnes års- og rusfesten, der afholdtes hvert år i oktober måned. Arrangementerne holdtes i en udsøgt stil og foregik i Københavns bedste selskabslokaler med festklædte deltagere: damerne i lange kjoler og herrerne i kjole og hvidt. Hertil kom kunstnerisk og kulturel underholdning med kunstnere og foredragsholdere, der enten kunne stamme fra medlemskredsen eller kunne være indforskrevne til formålet. Der var fælles spisning med obligatoriske taler og "skåler" for Ribe,Ribe skole, for Ripenser Samfundet, for damerne og for bestyrelsen. Til festerne var der forfattet lejlighedssange, og aftenerne sluttede med "Bal for Juniores" og "Kortspil for Seniores". Foreningslivet havde således allerede i løbet af det første år udfoldet sig til stor tilfredshed for medlemmerne og med god tilslutning fra de "københavnere", der først og fremmest havde været med til at stifte Ripenser Samfundet. Men selv om festerne økonomisk hvilede i sig selv uden væsentlige tilskud fra foreningens kasse, idet deltagerne selv betalte deres andel, kunne tilfredsheden ikke deles af de medlemmer, der boede langt fra hovedstaden. Dette var man da også opmærksom på i bestyrelsen, og man overvejede, hvorledes denne mangel kunne afhjælpes. Der var forslag fremme om at danne lokalafdelinger ude omkring i landet med arrangement af lokale fester og anden selskabelig sammenkomst.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above