Page 15

BIND 10

9 Ripenser Bladets start Det afgørende forslag kom imidlertid fra politifuldmægtig J.L.Buch, der ved den tredie ordinære generalforsamling d.20.oktober 1914 foreslog udgivelsen af et medlemsblad, der kunne knytte kontakt til alle medlemmer. Et medlemsblad for skoleforeninger var dengang noget helt nyt. Ikke desto mindre havde der fra Knud Fogh's hånd allerede været tilløb til et blad for Ripenser Samfundet i form af hans udsendelse af de såkaldte "Meddelelser". Han udsendte i 1915 to numre. Det første indeholdt to gamle elevers skoleminder fra den gamle skole ved Domkirken, samt en tale af Jakob A.Riis, og det andet omhandlede "Hejmdal" gennem et halvt århundrede. Nu foreslog J.L.Buch oprettelsen af et regelmæssigt udkommende medlemsblad. Det vakte både protest og en livlig diskussion, der endte med, at man vedtog at lade sagen nærmere undersøge af et bladudvalg, der kom til at bestå af Buch og studenterne Chr.Dethlefsen og Kai Rosenstand. Ved generalforsamlingen i oktober 1915 forelå en betænkning, der efter en indgående drøftelse førte til, at man vedtog af foreningens kasse at anvende 50 kr til forsøgsvis at udgive et blad i 1916. Buch blev bladets redaktør med hjælp fra Kai Rosenstand, der blev redaktionssekretær, og det lykkedes de følgende mange år at gennemføre udgivelsen af Ripenser Bladet. Buch var redaktør i fire år, hvorefter eneredaktionen overgik til Rosenstand - støttet af Fogh. Ripenser-Samfundet. København, 14. Marts !928. gj J^cAtzy y/* z z z c z ^ z ^ zA /i " Z / z z c A rA zA A z y y o y O o r z i . u w 9 ? A y y c A e ^ ^zzr^/ ^ y . i^zzrzz/ J ^ y ^ ¿-g Paakiædning: Oa)!a. (Embtem bæres).


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above