Page 152

BIND 10

178 Lektor Louise Mortensen, 1958, tre år før hun gik på pension. Der er nok ikke mange, der ved, at frk. Mortensen og hendes søster efterlod sig ca. 100.000 kr. til Domkirken, penge der er brugt til den nye udsmykning. HVAD BYDER RIPENSER-SAMFUNDET SINE MEDLEMMER? Foreningens vigtigste bindeled er Ripenser-Bladet, der udkommer fire gange arligt, de tre gange med artikler om Ribe, bognyt, nyheder fra byen og dens omegn, fra skolen samt 1—2 sider nye adresser på foreningens medlemmer. Det fjerde nummer af bladet, der udkommer i begyndelsen af maj er en Jubilar-Service, der giver ajourførte adresser og telefonnumre på årets jubilerende realist- og studenterhold. Foreningen arrangerer på translokationsdagen en reception på skolen for jubilarer, skolens lærere og ansatte samt de nydimitte- rede studenter. Der er således masser af gode grunde til at melde sig ind i Ripenser-Samfundet. Årskontin- get er kun 50 kr. Årets studenter er kontingentfrie og de følgende fem årgange betaler blot 30 kr. TIL ALLE TIDLIGERE ELEVER, DER IKKE ER MEDLEM AF RIPENSER-SAMFUNDET Det sker nu og da, man møder den opfattelse, at er man ikke student, kan man ikke blive medlem af Ripenser-Samfundet. Det er forkert og har altid været forkert. Foreningen har lige siden den blev stiftet, været åben for enhver tidligere elev af Katedralskolen, uanset hvilken afsluttende eksamen der er taget, eller om eleven blot har gået på skolen i en kortere periode.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above