Page 164

BIND 10

190 Sophie Haar (s.38), der på poetisk vis priste vor gamle skole. Kvadet er gengivet nedenfor. Translokationen skred videre med uddeling af legater. I pengeknappe tider er det jo rart med lidt ekstra indtægter, og rektors fordeling af de mange legater til de værdige modtagere var da også et interessant indslag, ikke mindst på grund af klassekammeraternes bifald til de heldige. Humørlegatets tildeling å la uddeling af Oscars og Gyldne Palmer var selvfølgelig et humørfyldt og populært indslag. Traditionen tro blev det sidste legat uddelt af Ripenser-Samfundet til en elev af en særlig fortjenstfuld støbning. Valget faldt i år på Susanne Stenderup. Uddelingen foretoges af Dorte Lund (s.53). Hendes tale er gengivet nedenfor. Rektor sluttede den vellykkede højtidelighed med nogle praktiske bemærkninger bl.a. om det nye skoleår, der begynder d. 8/8 kl.8, og forsamlingen sang herefter Hvor smiler fager ...., og det kunne nok høres over det meste af byen. Et stort antal mennesker gik derefter til Ripenser-Samfundets reception i skolens rundgang, et i- deelt sted til en sådan foreteelse. I de næste par timer var der trængsel om de små borde, og et kraftigt støjniveau tydede på en god stemning. Blandt gæsterne sås rektor Lund, Fredericia, lektorerne Blendstrup og Alvad, jubilarerne Signe Backhaus (r.13), J.C. Agerbæk og E. Daugaard Peters (begge s.18), H.A.J. Pedersen, K.W. Pedersen og K. Lauridsen (alle s.28) og mangfoldige andre yngre. Receptionen giver jo anledning til at stemningen fra skolegården holdes vedlige over et glas vin og en bid brød. Man får fat i de sidst ankomne fra ens jubilarhold og snakker på livet løs. Sidst men ikke mindst kan man gå og glæde sig over, at man stadig væk kan komme i sin gamle skoles bygninger og se den i sin nuværende - for mange er det jo en ny - skikkelse. Det er en lykke, at man lod skolen ligge, hvor den har ligget siden 1856 - og byggeden ud på stedet. Ripenser-Samfundets reception var også i år en succes. Det skyldes bl.a. de mange gamle elever, der slutter op om foreningen og dermed danner den økonomiske baggrund, og så måske også at det rygtes, at der et indslag i denne form efter translokationen. Jo flere medlemmer jo bedre reception, og jo bedre-får vi råd til et godt stort legat. Det skal da også bemærkes, at en del af Ripenser-Samfundets øvrige tiltag denne dag bestod i at opsøge og fotografere jubilarerne ved frokostbordene rundt i Ribe samt at hverve nye medlemmer. Kl. 14 var receptionen afsluttet, og rengøringspersonalet holdt deres indtog - alle jubilarerne var gået til frokost i byen. 7 oA s. 7 en s en 7 s. 4 7 J REKTORS VELKOMST OG BERETNING På Ribe Katedralskoles vegne vil jeg gerne byde velkommen til translokationen 1988. Jeg er glad for at kunne byde så mange velkommen. Velkommen til eleverne, til forældre, til Ribe amt, til pressen, til jubilarerne. Jeg ved at vi har både 25-års og 50-års jubilarer her. Der er imidlertid også en 75-års realistjubilar, Signe Backhaus, samt 2 70-års studenterjubilarer, Christen Ager bæk og Elisabeth Daugaard Peters. Velkommen hertil og dermed også en velkomst til Ripenser-Samfundet og en tak for Ripenser-Samfundets bidrag til at gøre denne dag festlig. Men allervigtigst - velkommen til dem, det handler allermest om - årets studenter 1988. Jeg er også glad for, at vi har vejret så meget med os, at vi kan


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above