Page 165

BIND 10

191 holde fast ved den tradition, det er at holde afslutning her i skolegården. Gode traditioner skal vi holde fast ved - og en af dem er, at vi synger Den signede Dag. Den 9. september 1987 døde Ellen Marie Rahbek Christensen - eller Rie Rahbek, som hun foretrak at blive kaldt. Rie Rahbek kom til Ribe Katedralskole i 1972 og var ansat her til sin død. Hun var oprindelig uddannet folkeskolelærer og arbejdede i nogle år som lærer på Sjælland. Hendes interesse for Frankrig og fransk kultur gav hende lyst til at studere fransk og førte til en eksamen som cand.phil. Især i de første år på skolen deltog hun ivrigt i franskkurser både i Danmark og i Frankrig og var med til at sætte kulør på dem. Rie Rahbeks engagement viste sig også i hendes store hjælpsomhed og gæstfrihed over for nye kolleger, der kunne have svært ved at finde sig til rette i de nye omgivelser. I de senere år gjorde personlige vanskeligheder og dårligt helbred dagligdagen på skolen stadig sværere for hende, men i ferierne hentede Rie Rahbek fornyet energi ved Vesterhavet og vendte tilbage til skolen med friske kræfter. Jeg vil bede jer rejse jer og mindes Rie Rahbek. Ribe Katedralskole dimitterer i dag 76 studenter; alle indstillede har bestået eksamen, en er dog indstillet til sygeeksamen i et enkelt fag. De 76 studenter fordeler sig sådan, at 23 får en ma- tematisk-naturfaglig studentereksamen, 18 er matematisk-fysiske studenter, 9 er matematisk-kemisk studenter, 5 er musikmatematikere, 12 er nysproglige, 6 er klassisksproglige og endelig er 3 musiksproglige . 7 forskellige grene på en lille skole er et flot udbud af fag - det giver valgmuligheder, og det er et godt udgangspunkt for gymnasiereformen med dens række af valgfag og større muligheder for eleverne til selv at sammensætte deres eksamen. 1 1918, hvor 70-års jubilarerne fik deres eksamen var der 18 studenter, 13 matematiske og 5 klas- sisk-sproglige. Dette år oprettedes for første gang nysproglig gren på skolen. For 50 år siden blev 19 studenter fra Ribe Katedralskole - dengang var der 7 nysproglige og 12 matematikere. For 25 år siden fik 53 deres studentereksamen ved skolen - 8 klassikere, 19 nysproglige, 26 matematikere. Siden er musiksproglig gren kommet til, men helt op til 1979 havde skolen kun en matematisk gren. Efter sommerferien optager skolen 5 nye lg-klasser, således at vi har 5 klasser i lg og 2g og 4 klasser i 3g. Skolen har kapacitet til 5 klasser pr. årgang, og 2 sproglige og 3 matematiske klasser er et næsten ideelt grundlag til at oprette valghold på efter gymnasiereformen. Vi er glade for, at så mange har søgt Ribe Katedralskole - og vi er glade for, at vi netop kan optage alle, der har søgt skolen.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above