Page 167

BIND 10

193 lem de gamle og nye bygninger, og den helhed skolen er. De sidste 10 år har også været præget af større valgmuligheder for eleverne. Der er indført flere grene for matematikerne - fra kun mate- matisk-fysisk gren til 4 grene. Dette skal ses som et led i en lang udvikling af gymnasiet fra en skole for relativt få til en bred almen ungdomsuddannelse. Denne udvikling har spillet en vigtig rolle både for Ribe Katedralskole og for Thomas Rasch. Under Thomas Rasch' sygdom har Klaus Nielsen været konstitueret. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Klaus Nielsen for hans ledelse af skolen i denne periode. Klaus har desuden været inspektor i en årrække, men fra 1. august har han valgt at koncentrere sig om undervisning alene og måske de interesser der nu bliver mere tid til. Jeg vil sige tak for hans administration af inspektors opgaver i disse år - og for mit eget vedkommende føje en meget personlig tak til - ikke mindst for tiden efter 1. februar. Den 1. november forlader Grethe Skjødt skolen. Grethe har valgt at gå på pension, når alderen nu gør det muligt. Selvom Grethe Skjødt kommer efter ferien, vil jeg alligevel benytte lejligheden til at sige Grethe tak for 35 år. Grethe kom til skolen i 1954, og straks fra begyndelsen kom hun til at spille en central rolle i skolens liv. I kraft af sin store fortrolighed og nære kontakt med eleverne (navnlig pigerne, naturligvis) har hun ofte kunnet korrigere og nuancere en måske lidt ensidig kateder-lærer-opfattelse. I kraft af sit smittende gode humør og sin sunde fornuft har hun været en samlende personlighed i lærerkollegiet. Gennem mange år var hun den faste arrangør af skoleballet (Les Lanciers!) og altid med på ekskursioner og lejrskoler. Et stort tab ved skolens fornyelse var, at gymnastikken i 1981 blev flyttet bort fra skolen, ud i den nye hal. Lærerværelset mistede derved den daglige forbindelse med gymnastiklærerne - men der er endnu nogle stykker, der husker hvordan det var. I det forløbne år er Rie Rahbeks timer læst af Kirsten Aalling. Jeg vil også sige tak til Kirsten for hendes indsats i løbet af å- ret og villighed til at tage nye opgaver op. Skolen er ked af ikke at kunne tilbyde dig stilling her Vi håber det bedste for dig efter sommerferien - og på nye opgaver til dig. REKTORS TALE TIL STUDENTERNE Kære studenter. Til lykke med jeres eksamen. Til lykke med afslutningen af 3 års anstrengelser og oplevelser og måske også lidt bryderier ind i mellem. Det er afslutningen af 3 års fordybelse, men også 3 års samvær og dialog, vi fejrer. Det er både resultatet, vi glæder os over, og også den proces, der foregår, når man sætter sig mål sammen og arbejder hen imod dem. Jeres studentereksamensbevis er et vigtigt stykke papir. Eksamen giver en klart defineret kompetence - nemlig retten til at blive optaget på bestemte uddannelser. Studentereksamen er udtryk for studiekompetence både formelt og reelt gennem det, I har lært og den måde, I har lært at arbejde på. Igennem undersøgelser fra Danmarks Statistik ved vi, at denne kompetence også bliver brugt. 5 år efter afsluttet eksamen har det vist sig, at 84% af alle studenter enten følger en videregående erhvervsuddannelse eller har afsluttet en videregående uddannelse, der giver erhvervskompetence. 34% af studenterne i gennemsnit bruger deres uddannelse til lange videregående uddannelse og ca. 50% bruger uddannelsen til mellemlange og kortere uddannelser. Det er et flot resultat.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above