Page 171

BIND 10

197 For hvad var en skoletilværelse, hvis den ikke krydredes af kammeratskab, fællesskabsindsats og humør. Det lyder selvfølgeligt og er det forhåbentlig også, men det kræver alligevel indsats, udholdenhed og menneskevarme. Det engagement i alle sider af livet i skolen også ud over fagene - omend ikke just med store armbevægelser - vil vi gerne understøtte og opmuntre ved i år at uddele Ripenser-Samfundets legat til student Susanne Stenderup 3x. 50 ÅRS JUBILARERNES HILSEN MARIE SOPHIE HAAR Høje og ædle Forsamling! tillad, at jeg tager Ordet, prøve vil jeg at tolke den Tak, der fylder vort Hjerte, vi, der for 5 Decennier siden Skolen forlod, - derfor er her vi i Dag, og Tankerne søger tilbage, - dukker i Mindernes Dyb - ja, mindes den Gang, da vi sad her så glade som I, hvidhuede unge Studenter! - Livet la for os i Glans - som i tindrende Sol over Marsken - Åens bugtede Løb igennem de blomstrende Enge, før den forenes med Havets guldblinkende blånende Bølger, er jo som Livet selv -, ad slyngede Veje vi føres didhen, hvor Evigheden, Uendeligheden os venter -. Skolevejen i Ribe til det skønne og gode os førte! aldrig kan noksomt vi skønne på al den Rigdom vi fandt! opladt blev Sindet for Viden og Indsigt, Ånd og Kultur, åbnet blev Øje og Øre for Parnassets Storhed og Vælde, "Fortid er Fremtidens Vugge", - bedre forstår vi vor Tid, når vi den svundne betragter, tager ved Lære af den - Fremad vi skuede også. Problemer blev sat til Debat, bedst mindes vi nok de Timer, hvor Lærerne Tøjlerne slap, talte med os, diskuterte, lytted til Ungdommens Røst, Tanker blev vakt, - det siden i Livet os gavnligt blev! Lærerne hjalp os på Vej, tålmodigt og klogt de os ledte, ofte, tror jeg, vi alle har sendt dem en Tak i vort Hjerte! "Non scholae, sed vitae" - det mål fik vi sat, det holdtes i Ære Vingefang, Holdning, vid Horizont præger vor Skole, Sekiernes Gang har dannet dens Særpræg, dens Storhed, dens Sjæl helt fra gamle Biskop Helias' Tid og til vor! sandelig, "Snorene faldt for os på liflige Steder", ja, den herligste Arvelod blev os i Sandhed til Del! Derfor vi føler os draget hertil - her har vi vor Rod, - stadig vi kommer hver Sommer - mangfoldige Års Jubilarer! stadig vi gæstfrit modtages, beværtes på strålende Vis! - Tak vil vi sige vore Skole, der præget os har for Livet! Tak for den "Rejsepenge fuldgod" vi fik med os på Vejen! Tak for den Bavne, der tændtes, den Fakkel, vi videre giver! Fortid, Nutid og Fremtid på skønneste Vis her forenes - "Quod bonum, felix, faustumque sit" - vi ønsker vor Skole! Velsignelse, Lykke og Fremgang den følge til seneste Tider!


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above