Page 181

BIND 10

207 Bognyt Sicfsei #amson; Som himlens store hvævl. Ribe Domkirke. Carl-Hen- ning Pedersen. Borgen 1988, 180 s., lll., 600 kr. "Som himlens store hvævl" er titlen på den prægtige bog om Carl- Henning Pedersens udsmykning af Ribe Domkirke, som udkom på Borgens Forlag den 11. juni: Stort format, 75 fotografier i farve, 40 i sort/hvid og tekst på dansk såvel som på engelsk. Intet under at prisen har sneget sig op på 600 kr. Bogen er redigeret af CHP's kone, Sidsel Ramson. Hun har også skrevet forordet, et afsnit med dagbogsnotater fra tiden, da kalkmalerierne tog form og et kort afsnit om mosaikkerne. Desuden er hun mester for en del af fotografierne. Derudover indeholder bogen et afsnit skrevet af CHP selv, et afsnit om Ribe og kirkens historiske baggrund, skrevet af Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der i Ri- be-sammenhæng ikke behøver nærmere præsentation og endelig et afsnit om udsmykningens kunsthistoriske forudsætninger, skrevet af nordmanden Per Hovdenakk, leder af Henie-Onstad Museet uden for Oslo og forfatter til den store monografi om CHP's åndsfælle E- gill Jacobsen. Idéen med bogen fremgår af Sidsel Ramsons forord: "Jeg har med mit kamera fulgt Henning... Det blev til mange arbejdsfotografier, en omfattende og vigtig dokumentation over en kunstners skabende proces... Eftertiden må vurdere denne udsmykning i et historisk lys". Umiddelbart plausibelt kan dette lyde, men ved nærmere eftertanke fejer disse tilsyneladende uskyldige ord hele den debat, som udsmykningen jo har været genstand for, ind under tæppet: Eftertiden må vurdere udsmykningen, men nutiden, vor tid tilkommer det ikke. Kun Hovdenakk kommer direkte ind på den kritik, der har været rejst især fra teologisk side, men han gør det kun yderst perifert. Nørregård-Nielsen nævner ikke kritikken med et eneste ord, alligevel rummer hans artikel megen indirekte og underfundig polemik imod den rejste kritik. Og i virkeligheden fornemmer man, at bogen skylder kritikken sin hele tilblivelse. Bogen er et slet dulgt forsvar. Det har været ønsket med den at sætte punktum for en debat, som måske har været pinagtig for kunstneren, fordi den til tider er blevet personlig Ved at give afkald på en vurdering af det færdige resultat og istedet fokusere på den lange og utvivlsomt ofte tunge arbejdsproces, er det som om Ramson med bogen har villet hæve kunstneren højt over enhver mistanke for ikke at have behandlet opgaven med den største alvor. Og med det flotte udstyr har det været hensigten at give forsvaret størst mulig vægt. Jeg kunne have ønsket mig, at den efter min mening ofte meget interessante debat om domkirkeud- smykningen, var blevet behandlet i denne bog, således at trådene var blevet redt ud, og jeg synes, at det havde været på sin plads om bogen havde vedkendt sig sin karakter af forsvar. Det bedste forsvar havde forresten da nok været en begejstret vurdering eller udlægning af det færdige resultat. Jeg spørger mig selv, om det mon er fordi resultatet, når alt kommer til alt, ikke er rigtig vellykket, at bogen er så tyst på denne front. Når det er sagt, skal det imidlertid også lægges til, at bogen indeholder mange fine nærbilleder af udsmykningen og også på tekstsiden bringer os nærmere en forståelse . k t i 7 7 iam G e i i u s , 7987 m a g i s t e r i k u n s t h i s t o r i e . 7988 mus eums i n s p e k t ø r v e d 7?i7ie 7?un s tmuse - um.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above