Page 183

BIND 10

209 Nyt fra Ribe og omegn Fra 15/10-13/11 viser Ribe Kunstmuseum i en udstilling "rosenborgstilen" , således som den finder udtryk i villaer, stationsbygninger, herregårde og etageejendomme over hele landet. Der vises originaltegninger af bl.a. Bindesbøll, Meldahl, Amberg (Domkirkens restaurator) og museumsbygningens egen bygmester, L.A. Winstrup. Ribe stiftskontorer er flyttet fra Bispegården over gårdspladsen til den tidligere logebygning i Set. Laurentii Gade og en nyopført mellembygning. I byens eneste beboede storkerede, på Det gamle Rådhus, har der i ar været 4 unger. Sommerens Ribespil, der opførtes i gården bag Tårnborg, omhandlede ikke overraskende stavnsbåndets ophævelse. Ca. 300 lokale borgere er involveret i disse årlige spil. I den tidligere gaveforretning i Quedens Gaard har Henrik Skjønne- mand indrettet guldsmedeværksted. Forpagterne af Weis Stue, Jette og Knud Nielsen, har købt restaurationen af kommunen. Maler Ebbe Bertelsen har genskabt de gamle kalkmalerier i den nyre- staurerede banegårdshal i Esbjerg. Som er beskæftigelsesfremmende foranstaltning har Ribe kommune opbygget et genbrugscenter, der en gang om ugen henter papir, flasker og andet affald i alle kommunens områder. Pinsens tulipanfest har, bortset fra optoget med pyntede vogne, efterhånden meget lidt med tulipaner at gøre. Overskuddet, ca. 200.000 kr. som går til byens sportsklubber, tyder dog på, at festen fortsat er populær. Palle Bramming (r.59) forlader tulipankomiteens formandspost efter 5 års virke. Leif Jochimsen, Bentzons Boghandel, der har solgt sin ejendom til Statsanstalten, som indretter kontorer i gallerilokalerne på 1. sal, er flyttet til Silkeborg, hvor han er gået ind i firmaet "Olga Musik". Han vil fremover drive Bentzons Boghandel ved bestyrer . Alle partier i Ribe byråd pånær SF har indgået forlig om 1989 budgettet, der vil sikre uændret skatteprocent på 20,7. Lokalplanforslaget om placering af et hotel ved Plantagen, hvor Farupvej munder ud i hovedvej All, gav anledning til et veto fra Skov- og Naturstyrelsen mod pro- jektet, et veto der imidlertid blev omstødt af miljøministeren efter enkelte mindre ændringer i planen. Bortset fra protester fra Det antikvariske Selskab, Naturfredningsforeningen og et par vægtige indlæg i lokalpressen af Katedralskolens Torkil Funder, har lokalsamfundet næsten ikke ytret sig, hverken for eller imod. Da hotelbyggeriet kan forventes at afskære udsigten til byen fra "In memoriam" bænken, der af giveren, Nicolai Nyholm, ønskedes placeret netop der, hvor han første gang så Ribe by i 1863, da han kom til Katedralskolen, har Ripenser-Samfundet også protesteret. Provisor Niels Nybro, Viborg, er udnævnt til apoteker i Ribe. Han stammer fra Rødding og gik i 1959 i l.g på Katedralskolen. Hasse Thranholm (r.51) "Sælhunden" stod også i år for en vellykket havnefest på Skibbroen. 500 spillemænd og folkedansere fra hele landet deltog i år i det andet Festiribe arrangement med dans og musik i byens gader. Fru Henriette Bjerrum, København, er fyldt 100 ar og fru Fanny Stu- rup, Esbjerg, 95 år.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above