Page 19

BIND 10

13 Kaj Rosenstand Efterskrift Med dette har Anton Karkov så ført os - læserne - tilbage til en tid, som praktisk talt ingen af os selv har oplevet. Til den tid, hvor videreuddannelsen af Katedralskolens elever næsten udelukkende foregik i København, hvor det at flytte fra Ribe til "storstaden" var en frygtindgydende forandring, og hvor damerne pænt ventede mens herrerne holdt generalforsamling. Desværre er det mit indtryk, at artiklen på grund af Anton Kankovs helbredsmæssige situation måske ikke helt står mål med hans egne ambitioner om en meget omfangsrig og minutiøs redegørelse for Ripenser Samfundets aktiviteter og betingelser fra starten i 1912 og til i dag. Når det gælder denne forening er det på den anden side få, der har viden og Knud Fogh engagement som netop foreningens nuværende og mangeårige formand. Hans nære tilknytning til byen Ribe-og egnen deromkring, hans varme og taknemlige forhold til skolen samt hans store arbejde for foreningen gør ham til en af de "store Ripensere". For Ripenser Samfundet var årene op til anden verdenskrig meget stille, og krigen tvang i realiteten foreningens aktiviteter til standsning. Skolens 800 års jubilæum i 1945 skabte imidlertid en stemning, der muliggjorde en genetablering. Dette udnyttedes med flid og succes af Kai Rosenstand, medens rektor Jørgensens formandsskab betød et tættere forhold til skolen. Med en energisk indsats fulgte blandt andre Flemming Veisig og Carl Rise Damkjær disse tendenser op. Flittige hvervekampagner og en administrativ opstramning gjorde


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above