Page 197

BIND 10

223 Ribe gtimt fra 20' og 30'erne 2. del Birte Marie Hovard "RæWighec? uden Sfrømper", opførf i.febr. 7 9^8 Fi7er barsen, A*aren Margrethe Merschend, Zngrid Mæss-Schmidt, Pou7 Å*irA og Jørgen Pønnesen. Afdansningsbal og skolebal var vin- på selve festdagen om morgenen be- terens højdepunkter. gav min mor sig til rektorboligen. Katedralskolens fest samlede i reg- hvor spisestuen var omdannet til len en 250-300 mennesker. Gymnasie- ^ smørrebrødsfabrik. Midt for det elever indstuderede skiftevis un- udtrukne spisebord stod skolens pe- der lektorerne Nørregårds og Johan- <^1. og skar det ene rugbrød op ef- sens ledelse en forestilling. Jeg ter det andet på en brødmaskine, husker særlig "Kærlighed uden Sa fulgte tre, fire damer, der strømper", men det vil være uret- smurte smør pa brødet. Og kredsen færdigt at fremhæve den ene på de sluttedes af de andre damer med andres bekostning, for komedien deres diverse pålæg. Ved et mindre hvert år forblev en festlig optakt bord ved siden af stod bl.a. fru til ballet. politimester Strøbech og blandede smørrebrødet, så der kom lidt af Smørrebrødet, der blev trakteret hver slags på fadene, og efterhånmed bagefter, var et helt kapitel den som de blev fyldte, bar Lise for sig selv. Fru rektor Willumsen Willumsen og jeg dem ned på kælderindkaldte sin stab af medarbejdere, gulvet, hvor de stod koldt, til der mange af dem lærerkollegiets fruer, skulle spises. Der var ca. 2.600 en uges tid i forvejen, og hver af snitter. Dertil kom 30 lagkager dem fik besked pa at lave en eller fra byens bagere, to slags pålæg. Jeg husker tydeligt, da min mor lavede italiensk Ved spisningen var der taler og salat til ca. 200 mennesker. Vi fik sang og det hele sluttede med dans ikke denne ret i flere uger efter. drengenes gymnastiksal.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above