Page 198

BIND 10

224 Br a v e n s i r e b a g om b o r d e t ; d r . Cu7dman n , d r . S v i t b , F r a n b e r g V e r s e r , f u l dm æ g t i g b e r c b e -V b om s e r , a d j u n k t R e i r c b e , købmand Qu e d e n s , am t s iæ - g e B i n z e r , p r e m : e r i ø j t r a r t F r i g a a r d , o v e r iæ r e r k n u d s e n , d r . / t g e rbæb, o v e r r e t s s a g f ø r e r F r a r b e r g V e r s e r , f u i dm æ g t i g Ar f fma n n , m o i i e r tVind- f e i d - f f a r s e r og s t å e r d e t i f b ø j r e ; r e s t a u r a t ø r B e r t e i s e r . Der var ellers mange steder, man kunne gå ud. At nævne dem alle ville føre for vidt. Men Weiss's stue må med. Den havde været i slægtens eje i flere generationer, men Søren A. Weiss, der døde i 1926 ca. 74 ar gammel, havde i 1913 solgt den til kommunen. Til dette sted er der sikkert mange, der har minder knyttet. Peter Holdensen, søn af en vægter i Ribe, udvandrede og slog sig ned som dekorationsmaler i Boston, hvor han i en af New East- land hotels sale genskabte Weiss's stue. Om det lykkedes skal være u- sagt. Men det bedste ved den gamle stue er jo, at den er ægte helt i- gennem. Til Weiss's stue havde kommunen en bestyrer, hr. Bertelsen. Hans navn og virke var en periode også knyttet til Plantage-pavillonen, som i midten af tyverne var overdraget forskønnelseskomiteen. Den indledte hvert år sin sæson skærtorsdag og sluttede 30. september. Der var levende musik, kaffedrikning og spisning. Desuden holdtes flere årligt tilbagevendende fester dér, f.eks. Ringriderforeningen, der afsluttede turneringen med præmieuddeling og dans. De politiske partiers grundlovsfester, hvortil arrangementet gik på skift mellem partierne hvert år. Den årlige skovtur for byens gamle med kaffebord, musik og underholdning. Pavillonens værste konkurrent var "Puggårds- minde", der lå nogle 100 meter derfra. På stille, varme sommerdage lod vi os friste af følgende annonce: Til Holmen og Slusen afgår passagerbåden "Ellen" hver eftermiddag kl. 2.15. A.H.Riber. Tur-retur 1 kr. Og så tøffede vi da af sted ad den snoede å langs de flade, grønne marker med får og køer, under en høj skyfri himmel til Kammerslusen.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above