Page 199

BIND 10

225 Genera!forsam!ing i Ribe Lørdag d.18. februar 1989 kl.14 i Katedralskolens sangsal D A G S O R D E N a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. b) Forelæggelse til godkendelse af revideret regnskab for foreningen og for understøttelsesfonden. Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forslag til medlemskontingent. c) Behandling af indkomne forslag, som må være bestyrelsen i hænde inden 4.februar. d) Valg af formand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Marker (s.54). Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der afgår: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kirstine Nørr (s.54) og Hans Jakob Willumsen (s.36). Valg af 1. og 2. suppleant: Bestyrelsen foreslår genvalg af Marie Sophie Haar (s.38) og Peter Lungholt (s.62). e) Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Merete Lind- qvist (s.76) og Hans Jørgen Nielsen (r.66). Valg af 1 revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Kirsten Hingeberg Larsen (r.65). f) Eventuelt. Efter generalforsamlingen vises lektor Hejlesens film om livet på Katedralskolen i 1944-45. Hvis fornøden tilslutning (mindst 25 tilmeldinger) opnås, arrangeres der spisning på Ribe Vandrerhjem kl.18. Der serveres en middag på 2 retter med kaffe bagefter til kr.80 pr. kuvert ekskl. drikkevarer. Tilmelding er nødvendig og skal ske inden lo.februar til Mogens Juhl, 05-42.40.66. Tilrejsende, der måtte ønske at overnatte i Ribe, gøres opmærksom på, at Vandrerhjemmet byder på gode overnatningsmuligheder til rimelige priser. Man bedes selv henvende sig til Vandrerhjemmet, Set. Pedersgade 16, 05-42.06.20., i så god tid som muligt. Med venlig hilsen formanden Lige siden Ripenser-Samfundet blev stiftet i 1912, har generalforsamlingerne været holdt i København, hvor foreningen iflg. lovene har sit hjemsted. I begyndelsen var det en selvfølge, idet størstedelen af medlemmerne boede der. Og efterhånden blev det til en tradition. Spørgsmålet er nu, om denne tradition ikke skal brydes, også fordi sjældent flere end 20-30 medlemmer er mødt op de senere år. Ser man på medlemslisten, bor 20-25% af vore medlemmer i Ribe-området, og tanken er da nærliggende, om vore generalforsamlinger ikke nu og da burde afholdes i Ribe. Og det prøver vi så i år. Rektor Bent Karsdal har venligst stillet Katedralskolens sangsal til vor rådighed. Generalforsamlingen er lagt på en lørdag af hensyn til fjernere boende medlemmer. Ripenser-Samfundet har tidligere arrangeret fester for sine medlemmer,


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above