Page 20

BIND 10

14 igen Ripenser Samfundet funktionsdygtigt. Hertil kom, at Damkjærs arbejde som kasserer ændrede foreningens økonomi afgørende idet et mindre underskud forvandledes til en solid kapital. Festlige oplevelser af skoleminder afvekslende med lange perioder hvor de naturligt glider i baggrunden er almindeligt for medlemmerne, og opsving fulgt af stagnation har gennem årene udgjort et fast mønster for Ripenser Samfundet. Interessen for de tidlige ungdomsoplevelser er - deres fornøjelighed og poesi til trods - ikke en konstant størrelse. Og alligevel møder vi hvert år ved Ripenser Samfundets reception i Ribe mange, der med stor fornøjelse og udbytte mindes gymnasietiden sammen med deres kammerater fra dengang. Nogle af dem føler måske ved den lejlighed, at de helt ufortjent får lidt tabt ungdom foræret, og det kan vel også ske, at nakkehårene rejser sig lidt, når koret synger: "Jeg er født i Ribe - ved den blanke å". Skolen tager på translokationsdagen gæstfrit imod sine gamle elever, og Ripenser Samfundet kvitterer med en tale til studenterne og med uddelingen af sit dimittend legat på 3.000 kr til en af årets studenter. Sidste år kunne foreningen tilmed donere 15.000 til skolens nye klaver - indsamlet blandt medlemmerne. Siden 1971 har vi administreret "Dir. N.P.Lauridsens og hustru's legat", i år er der uddelt kr. 56.000 til "fattige men flittige elever fra Ribe Katedralskole". Med andre ord, med sine ca 1.6oo medlemmer og sine traditioner er Ripenser Samfundet i dag en ærværdig men levende forening. Den har nu opnået at blive 75 år. Mon ikke den også skal kunne nå at runde de 100? Det afgør medlemmerne - de gamle og de nye! Ole Marker TRK RIPENSER-SAMFUNDETs 75-års jubilæum i år markeres ved et tilbageblik over foreningens historie i RIPENSER-BLADET samt udsendelse til foreningens medlemmer af Poul Schierbeck og Alex Garff's kantate, der blev f#rsteopf#rt ved Katedralskolens 8oo-års jubilæum i 1945. Vi takker Ribe Katedralskole for tilladelse til genoptrykning af kantaten og direktør H. Obbekjær og hustru Marie Obbekjærs legat for økonomisk støtte.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above