Page 200

BIND 10

226 men på grund af svigtende tilslutning holdt man op hermed for en halv snes ar siden. Det er ikke tanken at genoplive disse fester. Tiden er nok ikke dertil. På den anden side kunne det tænkes, at deltagere i generalforsamlingen gerne vil modes med gamle kammerater, og vi har derfor truffet aftale med Vandrerhjemmet, om spisning kl.18 Betingelsen er dog, at der tilmelder sig mindst 25 deltagere, og at tilmel- dmgsfristen d.lo.februar overholdes. ff ^ eksperiment at flytte generalforsamlingen til Ribe. det bliver en succes. Sangsalen kan rumme 100 personer! Vi håber Velkommen lordag d.18.februar Efterlysning Mon ikke de fleste gamle studenter har været oppe på 1. salen i skolens hovedbygning for at kigge på de gamle studenterbilleder, en efterhånden imponerende samling af billeder, der spænder over ca. 100 ar. Men der er desværre nogle huller i billedrækken, som vi i Ripenser-Samfundet gerne vil hjælpe skolen med at fylde ud. Det ældste billede er fra 1880, men så mangler der en del fra de følgende 3 årtier. Senere - i 20'erne - findes der tre billeder, der er ret medtagne (formentlig af lyset). Vi vil derfor opfordre alle læsere af bladet til at ransage album, skuffer og gemmer og se, om der ikke skulle gemme sig nogle af de manglende billeder, samt sporge familie, venner og bekendte med relationer til Ribe og Katedralskolen. Hvis man ikke onsker at komme af med billederne, vil vi gerne låne dem til affotografering . Følgende billeder efterlyses: Studenterne: 1881 til 1888, 1890 til 1892, 1894 til 1900, samt 1906, 1907, 1921 til 1923. Billederne sendes til: Mogens Juhl, Kongensgade 15, 6760 Ribe tlf. 05-42.40.66 S t u d e n t e r n e f r a 7909 P.S. Findes der billeder ud over de efterlyste, som man kunne tænke sig at forære Ripenser-Samfundets billedarkiv, vil de blive modtaget med glæde og tak.


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above