Page 201

BIND 10

227 Danny Navnet Danny siger nok ikke gamle ripensere eller elever fra Katedralskolen noget. Men hvis man siger Helga Kjærgaard, er der straks en del, der vil nikke genkendende. Siden hun tog mellemskoleeksamen i 1933, har hun ikke vist sig meget i Ribe. Og hvorfor? Ja, det fortalte "hjemmeværnsbladet" om på en hel side i anledning af hendes 70 års fødselsdag sidste år. Da hun forlod skolen gik hun i gartnerlære, og efter et par år rejste hun til England med henblik på at blive havearkitekt. Krigsudbruddet i 1939 satte imidlertid en stopper for hendes planer, og hun meldte sig hurtigt som frivillig i den engelske hær. Da navnet Kjærgaard just ikke er engelskvenligt, blev hun kaldt Miss Denmark, der dog snart ændredes til Danny, navnet som hun stadig lyder. Hun gjorde tjeneste ved luftværnsartilleriet, hvor hun som den eneste danske kvinde opnåede officersrang. Luftværnsbatterierne var hyppigt mål for tyske luftangreb, men Danny klarede krigen igennem uden en skramme. Efter krigen gik hun over i konvojtjenesten indtil 1947, da universitetet, hvor hun ønskede at studere havebrug, blev genåbnet. Det blev dog kun til et par studieår, idet hun på en ferietur i Skotland mødte sin skæbne, en vendelbo. Men ham drog hun til Vendsyssel, hvor hun har været bosat siden. Vort hjemmeværn har hun tjent trofast i 30 år og er stadig aktiv. M i n d e t a v l e n o v e r Bmi i C h r i s t i a n Ha n s e n . /Vederdammen 3 3 . Se u n d e r "Bo g n y t " s . 2 3 0 .


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above