Page 204

BIND 10

230 "snævring" han skulle igennem for at skabe værker, som også blev a- nerkendt af det litterære, intellektuelle København (Spejling og Realitet; Folkelighed og Eksistens, begge fra 60'erne); det blev Ole Wivel og ikke mindst hans egen søn, den desværre alt for tidligt afdøde Jørgen K. Buk- dahl, der stillede de nødvendige krav til ham. Man kommer uvilkårligt til at spekulere på, hvad der kunne være nået, hvis Bukdahl i ung alder havde mødt sin Jonas Collin! - Men også som det blev, er Bukdahl værd at beskæftige sig med - ikke mindst i disse "Euro- patider"; og det er en god og væsentlig bog. Slumstrup har skrevet . Jens Find 7s.53J - MAQNHiLD OQ JØRQEN ; _ BLLKDAH)------ Emil Chr. Hansen. Sparekassen Sydjylland 1988, 32 s. ill. 3 kr. I Sydjyllands historiske Ribepje- ce nr. 23 fortælles der om gærforskeren Emil Chr. Hansens barndom, i Ribe og professor Kristof Glamanns forelæsning: En forsker i industriens tjeneste, holdt i 1983 på 100 års dagen for Carls- bergs anvendelse af rene gærstammer i ølbrygningen, gengives. Fra Ribe Amt 1988. Udgivet af historisk Samfund for Ribe Amt, 137 s. ill. (årskontingent 90 kr) For ca. 100 år siden fandtes ved en murnedbrydning i Ribe Domkirke et glaskar, som Per Kr. Madsen fra Den antikvariske Samling i Ribe nu har dateret til en senmiddelalderlig klukflaske. Flasken, der er yngre end muren, er formentlig indsat i denne, og da dens åbning var lukket med voks, har den måske indeholdt en art relikvie, som man har villet bevare. Tidspunktet er jo, da Luthers lære begynder at brede sig. Foruden erindringsartikler berettes der om restaureringen af Sønderskov, om herregårdsbiblioteket på Estrup og om Ribe Kjærgaards bygningshistorie. Endelig indeholder årbogen en oversigt over den historiske litteratur om Ribe amt udgivet i 1987 samt en beretning om aktiviteterne i amtets mange lokalhistoriske arkiver. Ribe Stiftsbog 1988. 155 s. ill. kr. 45. Det kan nok ikke forbavse nogen, at stiftets årbog beskæftiger sig med udsmykningen i Ribe Domkirke. I en længere artikel uddyber Hans Edvard Nørregård-Nielsen, hvad han skrev i Ripenser-Bladet september 1987 under titlen: Gamle guder og moderne kunst. Han argumenterer her endnu kraftigere for valget af Carl-Henning Pedersen, men man aner en begyndende tvivl, når han skriver, at det er op til fremtiden at vurdere, om det var rigtigt eller forkert at lade C-H.P. udsmykke Domkirken. Og herefter giver han en detailleret anvisning på, hvor let det hele kan fjernes - ja, faktisk i løbet af en dag! I en følgende artikel skriver medredaktøren af Nationalmuseets værk: De danske kalkmalerier, Ulla Haastrup, om udsmykningen set fra et historisk, middelalderligt synspunkt. Hun gør rede for den traditionelle romanske udsmykning af en kirkes apsishvælv med et


BIND 10
To see the actual publication please follow the link above